Home » Tips & Tricks

วิธีง่ายๆ กับการจัดการ Chrome Bookmark bar ให้อยู่หมัด

18 Feb 15 - By l

Bookmark bar ที่อยู่บน Google Chrome เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อยหรือเว็บสุดโปรดได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีเว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อย การต้องพิมพ์ URL ทุกครั้งก็คงจะไม่สนุกนัก เพียงแต่การใช้งาน Bookmark bar ก็คงต้องอาศัยการจัดเตรียมและปรับแต่งเล็กน้อย เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ จัดวาง URL ที่ชอบหรือปรับให้เหมาะสมกับการทำงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้ใช้เลือกแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

Google Chrome-Bookmarks bar-1

จัดเก็บ URL ของเว็บไซต์โปรดเอาไว้บน Bookmark bar : โดยปกติเราจะสามารถเลือกเก็บ URL หรือลิงก์เว็บไซต์ที่ชื่นชอบสุดโปรดเอาไว้บน Bookmark bar ได้จากการที่คลิกเมาส์ที่ไอคอนด้านขวาบนหลังช่อง Assress bar แล้วเลือกที่ Bookmarks และเลือกที่ Bookmarks bar

Google Chrome-Bookmarks bar-2

แต่ก็มีอีกทางเลือกที่ง่ายกว่านั้น สำหรับจับเอาเว็บที่ชอบนั้นมาใส่ไว้บน Bookmark bar ด้วยการเปิดไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่ไอคอนหน้า Address bar จากนั้นลากลงมาไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ของ Bookmark bar เท่านี้ก็พร้อมสำหรับการใช้งานได้แล้ว

Google Chrome-Bookmarks bar-3

ส่วนถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เคยทำ Bookmark เอาไว้แล้ว แต่ต้องการที่จะนำมาไว้บน Bookmark bar ก็ให้คลิกขวาที่ว่างๆ บน Bookmark bar จากนั้นเลือก Add page แล้วเลือก Link URL ที่เคยเก็บเอาไว้ คลิก Save ก็ใช้งานได้แล้ว

Google Chrome-Bookmarks bar-4

ส่วนถ้าต้องการจัดตำแหน่งให้อยู่ในส่วนที่ใช้งานง่าย เช่น การเลื่อนมาไว้ทางด้านหน้าสุด ซ้ายสุด ขวาสุด ก็เพียงคลิกซ้ายค้างไว้ที่ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการ แล้วเลื่อนตำแหน่งไปยังทางด้านซ้ายหรือขวา เมื่อได้ตามต้องการให้ปล่อยที่คลิกค้างไว้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

Google Chrome-Bookmarks bar-5

ในกรณีที่ต้องการจัดการบนแถบ Bookmark bar ด้วยการลดจำนวนของเว็บที่เก็บเอาไว้ลงบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น ก็เลือก Delete ได้ทันที

Google Chrome-Bookmarks bar-6

แต่ถ้าต้องการจัดการกับ URL ทั้งหมดที่เคยจัดเก็บเอาไว้เป็น Bookmark ให้คลิกเมาส์ที่ไอคอนด้านขวาบนหลังช่อง Assress bar แล้วเลือกที่ Bookmarks และเลือกที่ Bookmarks Manager

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีในการจัดการ จัดเก็บและแก้ไข Bookmark bar ที่อยู่บน Google Chrome ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
© Copyright - Notebookspec.com All Rights