Home » Tip & Trick

ล้างรายการไฟล์จาก Jump List ใน Windows 8

7 Oct 12 - By l

Jump List คนที่ใช้ Windows 7 มาแล้วจะรู้จักคำนี้ Jump List ก็คือฟีเจอร์หนึ่งของ Windows 7 และ Windows 8 ด้วย ทำหน้าที่เก็บรายการไฟล์ล่าสุดที่เราเรียกเปิดโปรแกรมต่างๆ มาว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์เพลง ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ เราเพียงคลิกขวาที่ไอคอน Windows Explorer ที่ Taskbar ก็จะเห็นรายการไฟล์ที่เรียกใช้ จุดประสงค์ของฟีเจอร์นี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกไฟล์ที่เคยเปิดใช้แล้วที่นี่ ในกรณีที่ต้องการใช้ใหม่ในครั้งต่อไป จะได้รวดเร็วไม่ต้องไปคลิกที่ตัวไฟล์หรือโปรแกรม แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมาคลิกดูว่าคุณเคยเปิดใช้ไฟล์อะไรมาก่อน ก็สามารถเอาชื่อไฟล์ออกจากรายการได้

?

วิธีล้างรายการไฟล์ทำได้ดังนี้

ให้คลิกขวาที่ไอคอน Windows Explorer ที่ Taskbar ?จะมีรายการไฟล์แสดงออกมาให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการเอาออกเลือกคำสั่ง Remove form this list

?

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ Jump List จำค่าการใช้งานไฟล์เลย ก็ทำได้โดย ให้คลิกขวาที่ Taskbar เลือกคำสั่ง Properties ที่หน้าต่าง Taskbar Properties มาที่แท็บ Jump Lists ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกจาก

Store recently opened programs และ Store and display recently opened items in Jump Lists แล้วคลิก OK
© Copyright - Notebookspec.com All Rights