Home » 4. Other News

ลือ! Samsung เตรียมพัฒนาสารเคลือบตัวเครื่องสมาร์ทโฟน ให้แข็งแรงดั่งเพชร

21 Dec 13 - By l

แหล่งข่าวอย่าง ETnews จากเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าได้รับข่าววงในจากทีมนักวิจัยของ Samsung ที่กำลังพัฒนา และเตรียมวิธีใช้งานวัสดุที่มีความคงทนดั่งเพชร (แต่ไม่ใช่เพชร) นำมาเคลือบผิววัสดุของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน เพื่อลดปัญหารอยขูดขีดต่างๆ โดยในการได้มาซึ่งวัสดุนี้ ก็คือจะต้องนำคาร์บอน์ไปผ่านอุณหภูมิที่มีความร้อน และความดันสูงมากๆ เพื่อสร้างวัสดุชนิดหนึ่ง ที่มีความแข็งแรง ทนทานดั่งเพชร (diamond-like material)?

แล้วน้ำเจ้าวัสดุนี้ไปเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เป็นผง หรือของเหลว เพื่อจะนำไปใช้เคลือบผิวของสมาร์ทโฟนอีกทีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีเจ้าวัสดุนี้ก็ยังไม่มีข้อมูล และเอกสารมารับรองวาเจ้าวัสดุนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว หรือสามารถนำมาใช้ผลิตสินค้าได้หรือไม่ ซึ่งไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเจ้าวัสดุนี้เคลือบผิวของ Galaxy S5 ก็เป็นได้?

 

ที่มา : Blognone , ETnews
© Copyright - Notebookspec.com All Rights