Home » Buyer's Guide

รู้จักกับพอร์ตและสล็อตต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก

17 Jun 09 - By l

วันนี้จะพาไปรู้จักกับพอร์ตต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่รอบๆ โน้ตบุ๊กครับ เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบเลยว่าพอร์ตต่างๆ มีหน้าที่ไว้ทำอะไร ซึ่งจำเป็นมากสำหรับคนที่กำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่ เพราะจะได้ทราบว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นั้น ใช้กับโน้ตุบ๊กตัวที่เรากำลังจะซื้อมาใช้ได้หรือไม่ มาทำความรู้จักกับพอร์ต่างๆ กันเลย

serialport

พอร์ตอนุกรม (Serial Port)

พอร์ตอนุกรมหรือเรียกอีกอย่างว่า COM Port (Communication Port) ลักษณะจะเป็นพอร์ตตัวผู้มีขาสัญญาณ 9 ขา มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 0.1 Mbps ลักษณะการงานของพอร์ตอนุกรมนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับอุปกรณ์รุ่นเก่าๆ เช่น โมเด็ม เมาส์ เป็นต้น สำหรับในปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หันไปใช้การเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB ที่มีความเร็วการรับส่งข้อมูลมากกว่า ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่พบพอร์ตอนุกรมในโน้ตบุ๊คซักเท่าไหร่

parallelport

พอร์ตขนาน (Parallel Port)

พอร์ตขนานเป็นพอร์ตรุ่นเก่า มักใช้ในการเชื่อต่อกับเครื่องปรินเตอร์ จึงเรียกได้อีกอย่างว่า พอร์ตเครื่องพิมพ์ (Printer Port) เช่นเดียวกันกับพอร์ตอนุกรม อุปกรณ์ต่างๆหันไปใช้การเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB ที่มีความเร็วการรับส่งข้อมูลมากกว่า ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่พบพอร์ตขนานในโน้ตบุ๊คซักเท่าไหร่

ps2

พอร์ต PS/2

เป็นพอร์ตที่ใช้เชื่อต่อกับเมาส์หรือคียบอร์ดภายนอก เนื่องจากคียบอร์ดโน้ตบุ๊คมีความแตกต่างกับคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งทำให้ใช้งานไม่คล่องตัว และการใช้ทัชแพดของโน้ตบุ๊คก็สะดวกสู้การใช้เมาส์ไม่ได้ แต่ในปัจจุบันคีย์บอร์ดและเมาส์ของโน้ตบุ๊คที่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB มีขายมากมายตามท้องตลาด ดังนั้นปัจจุบันจึงไม่พบพอร์ตชนิดนี้ในโน้ตบุ๊ค

usb

พอร์ต USB

เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อที่มีความจำเป็นกับการงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์ภายนอกหลายๆชนิดนิยมใช้พอร์ตนี้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือตัวโน้ตบุ๊ค ตัวอย่างของอุปกรณืที่ใช้พอร์ต USB ได้แก่ เครื่องปรินท์เตอร์ เมาส์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลและกล้องดิจิตอล เป็นต้น ความเร็วของการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB ถ้าเป็น USB 1.1 จะมีความเร็วอยู่ที่ 12 Mbps แต่ถ้าเป็นพอร์ตแบบ USB 2.0 แล้วจะมีความเร็วการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 480 Mbps

rj45

พอร์ต RJ45 (LAN Port)

เป็นพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับสายแลนที่มีการเข้าหัวแบบ RJ45 เพื่อใช้ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ในโน้ตบุคส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะติดตั้งพอร์ต RJ45 มาไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

rj11

พอร์ต RJ11 (Modem Port)

เป็นพอร์ตที่มีลักษณะคล้ายกับพอร์ต RJ45 แต่จะมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากตัวพอร์ต RJ11 มีเพียง 4 ขา ขณะที่ พอร์ต RJ45 มีจำนวนขา 8 ขา สำหรับหน้าที่ของพอร์ต RJ11 นั้นไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโมเด็มผ่านทางสายโทรศัพท์ที่มีการเข้าหัวแบบ RJ11 เช่นกัน

tvout

พอร์ต S-Video (TV-Out)

เป็นพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับสาย S-Video เพื่อให้แสดงผลาพจากโน้ตบุ๊คไปปรากฏบนจอโทรทัศน์

rjb

พอร์ต RJB

สำหรับต่อเพื่อใช้ในการแสดงผลบนจอภาพภายนอกอื่นๆ ลักษณะการเชื่อมต่อจะเป็นแบบอนาล็อกสามารถต่อได้ทั้งจอแบบ CRT และ LCD

dvi

พอร์ต DVI

เป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับจอ LCD หรือเครื่องโปรเจ็คเตอร์ที่อยู่ภายนอก โดยมีการรับส่งข้อมูลแบบดิจิตอล จึงทำให้ไม่ต้องมีการแปลงข้อมูลจากอนาล๊อกเป็นดิจิตอลอีกครั้ง ส่งผลให้คุณภาพของการแสดงผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็ว สำหรับพอร์ต DVI จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ DVI-I ที่รองรับทั้งสัญญาณแบบดิจิตอลและอนาล็อก และแบบ DVI-D ที่รองรับได้เพียงสัญญาณดิจิตอลเท่านั้น

firewire

พอร์ต IEEE1394 (Firewire)

พอร์ต IEEE1394 หรือเรียกอีกอย่างว่า ?Firewire? ในเครื่อง Mac หรือ ?i.Link? ของ Sony เป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง เช่น กล้องวีดีโอ ดิจิตอล หรือไดร์ฟสำหรับบันทึกข้อมูลเป็นต้น โดยจะมีความเร็วถึง 400 Mbps แต่ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาตรฐานให้เป็น IEEE1394b ที่เพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 800 Mbps

pcmcia

สล็อต PCMCIA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของโน้ตบุ๊ค เช่น การ์ดโมเด็ม การ์ดเมมโมรี่หรือไดร์ฟต่างๆที่เป็นแบบติดตั้งภายนอก โดยจะมีลักษณะเป็นการ์ดหรือที่เรียกว่า PC Card การ์ด PCMCIA จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ Type I: มีความหนาประมาณ 3 มม. ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการ์ดหน่วยความจำต่างๆ, Type II: มีความหนาประมาณ 5 มม. ส่วนใหญ่จะใช้กับการ์ดโมเด็ม การ์ดแลนและการ์ดเสียง, Type III: มีความหนาประมาณ 10.5 มม. ส่วนใหญ่จะใช้กับฮาร์ดดิสก์ การ์ดตัดต่อหรือ การ์ด TV Tuner

xpresscard

สล็อต Expresscard

เป็นการพัฒนาต่อมาจาก PC Card ซึ่งทำให้มีขนาดการ์ดขนาดเล็กลงและความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังใช้พลังงานน้อยกว่า PC Card แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Express/34 ขนาดความกว้าง 34 มม. และ Express/54 ขนาดความกว้าง 54 มม. การเชื่อมต่อกับสล็อต Expresscard นี้ส่วนใหญ่จะใช้กับ การ์ดโมเด็ม การ์ดทีวี? กราฟฟิกการ์ดสำ?หรับโน้ตบุ๊กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ?ใน?การเล่นเกม? หรือ?อาจ?จะ?เป็น?การ์ดเสียง? ซึ่งสล็อต Expresscard ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่ต้องการความรวดเร็วในการรับส่งในโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะออกมาในอนาคต

cardreader

สล็อตอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Card reader Slot)

ช่องอ่านการ์ดหน่วยความจำมีหน้าที่อ่านและเขียนข้อมูลลงการ์ดหน่วยความจำชนิดต่างๆ แต่ละชนิดเช่น Memory Card, SD Card หรือ Compact Flash โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะมีช่องอ่านการ์ดหน่วยความจำติดตั้งมาเป็นมาตรฐานแล้ว

irda

ช่องสัญญาณอินฟราเรค (IrDA)

ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิ้ลในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องปาล์มหรือพ็อกเก็ตพีซี เป็นต้น ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 4 Mbps แต่จะมีข้อจำกัดก็คืออุปกรณ์ทั้งสองต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 ฟุต และไม่สามารถรับส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีกขวางได้

*** ข้อมูลจากวารสาร NECTEC เรื่อง Insight Notebook โดย พิจักษ์ เพิ่มประเสิรฐ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights