Home » 1. Notebook News

รวมมิตรโปรโมชั่นเด็นวันที่ 3 ของ Commart X Gen 2011

23 Jul 11 - By l

ไหนๆวันนี้ทีมงานก็มางานอีกวันเลยขอรวมโปรโมชั่นประจำวันที่ 3 สักหน่อย

โปรโมชั่นในวันที่ 3 นี้แทบไม่ได้ต่างไปจาก 2 วันแรกเลย ยกเว้นบางรุ่นที่เริ่มจะมาเน้นมากขึ้นเพราะวันแรกๆอาจจะขายไม่ค่อยดี หรือการแถมโน้นแจกนี่ และเน้นในเรื่องของบัตรผ่อนต่างๆเป็นพิเศษ

ASUS

commart-01

commart-02

commart-03

Dell

commart-04

commart-05

commart-06

commart-07

Acer

commart-08

commart-09

Toshiba

commart-10

commart-11

HP

commart-12

commart-13

commart-14

commart-15

commart-16

 

ETC

พวกอุปกรณืเสริมบางอย่างเห็นว่าปรับราคาลงมาเลยเอามาฝากให้ทุกท่านได้ชมกัน

commart-17

commart-18

commart-19

commart-20

commart-21

commart-23

commart-24

commart-25

commart-26

commart-27

commart-28

commart-29

commart-30

commart-31

commart-32

commart-33

commart-34

commart-35

commart-36

commart-37© Copyright - Notebookspec.com All Rights