Home » 4. Other News

ยอดขายเครื่องเกม Console ไม่ได้ทำให้ AMD กลายเป็นบริษัทที่มีกำไร

24 Apr 14 - By l

หากท่านผู้อ่านได้ติดตามข่าวทางด้านเครื่อง Console อย่าง Xbox One ของ Microsoft หรือ PS4 ของ Sony คงจะพอทราบกันดีว่า CPU และ GPU ที่เครื่อง Console ทั้งสองเลือกใช้นั้นมาจากบริษัท AMD (รวมไปถึง Wii-U ของ Nintendo ก็ใช้บริการจาก AMD ด้วยเช่นเดียวกัน) และตอนนี้ยอดขายของ Console ก็กำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง แต่นั่นไม่ได้ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต CPU และ GPU (ที่ AMD ภูมิใจเรียกรวมกันเป็น APU) อย่าง AMD มีกำไรพุ่งขึ้นแต่อย่างใด

amd-profitable-600?

จากรายงานผลการประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2014 นั้นพบว่า ถึงแม้ Console จะช่วยให้รายได้รวมของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น?$1.4 billion?(ประมาณ 4.55 หมื่นล้านบาท) แต่ก็ยังขาดทุนไป $20 million (ประมาณ 6.5 ร้อยล้านบาท) โดยหากเทียบกับไตรมาส 1 ในปี 2013 นั้น AMD มีรายได้รวม?$1.09 billion?(ประมาณ 3.55 หมื่นล้านบาท) ขาดทุนไป $146 million (ประมาณ 4.75 พันล้านบาท) ซึ่งพบว่ารายได้รวมของ AMD ในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 28% ด้วยกันหากเทียบกับในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้รายได้รวมของ AMD ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจาก Console เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รายได้ในส่วนของกราฟิกการ์ดอย่าง?Radeon R7 และ R9 ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเช่นกัน โดยทำรายได้รวมไปถึง?$734 million (ประมาณ 2.38 หมื่นล้านบาท)?

xbox-one-vs-playstation-4-ps4-540x334

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights