Home » 7.Smartphone

ยอดขายของสมาร์ทโฟน Huawei เพิ่มสูงขึ้นน่าใจหาย หลังยืมกลยุทธ์ขายออนไลน์ Xiaomi มาใช้

30 Dec 14 - By l

เรื่องกลยุทธ์ในการขายนั้นจะเรียกว่าลอกก็คงจะไม่ได้ครับ เพราะวิธีการขายอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนนั้นมีอยู่แค่ไม่กี่วิธีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตรายไหนจะสามารถที่จะทำการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถตีกลยุทธ์นั้นแตกไดมากกว่ากัน ล่าสุดทาง Reuters ได้รายงานออกมาครับว่าด้วยการใช้กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์ฺแบบเดียวกับ Xiaomi นั้นทำให้ Huawei สามารถที่จะเพิ่มยอดขายสมาร์ทโฟนในรุ่นราคาย่อมเยาว์ได้จาก 1 ล้านเครื่องเป็น 20 ล้านเครื่องภายในแค่ปีเดียวเท่านั้น เรียกได้ว่า Huawei เดินตามความสำเร็จของทาง Xiaomi และสามารถนำกลยุทธ์นั้นมาปรับใช้งานกับสมาร์ทโฟนของตัวเองได้อย่างดีจริงๆ แถมยังสามารถก้าวเข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายติดอันดับ Top 5 ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนของโลกได้อีกด้วยครับ

 

ทางประธานแบรน Honor (ชื่อแบรนย่อยของสมาร์ทโฟนของ Huawei) อย่าง Jeff Liu ได้กล่าวไว้ครับว่า ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์มาขายผ่านทางออนไลน์แทนนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นต่ำลง เป็นการลดต้นทุนไปในตัว และท้ายที่สุดก็เป็นผลทำให้สมาร์ทโฟนที่ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นมีราคาค่าเครื่องลดลงถึงเกือบ 30% ด้วยกันเลยทีเดียว และกลยุทธ์นี้ก็ช่วยให้ Huawei ก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแซง Xiaomi ที่อยู่ที่อันดับที่ 4 ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2014 ที่ผ่านมาไปเรียบร้อยครับ(ข้อมูลจาก Gartner)

ทั้งนี้ Huawei ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทผู้ผลิตเดียวที่เดินตามกลยุทธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้ผลของ Xiaomi ครับ แต่บริษัทสัญชาติจีนอย่าง Lenovo ก็เริ่มต้นทำการขายผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากจะพูดถึงผู้นำทางด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Xiaomi แล้วพบว่าในปีที่ผ่านมานี้ Xiaomi สามารถที่จะทำยอดขายผ่านช่องทางทั้งหมดได้มากถึง?$45 billion หรือประมาณ 1.485 ล้านล้านบาท คิดเป็นสมาร์ทโฟนจำนวน 15.8 ล้านเครื่องด้วยกัน(ตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฏาคม – กันยายน) ในขณะที่ในช่วงเดียวกัน Huawei สามารถทำการขายไปได้ 15.9 ล้านเครื่อง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Xiaomi ขายได้ 3.6 ล้านเครื่อง ส่วน Huawei สามารถขายไปได้ 11.7 ล้านเครื่องครับ

ที่มา : reuter
© Copyright - Notebookspec.com All Rights