Home » Tip & Trick

ยกเลิกการอัพเดตข้อมูลหน้า Start screen แบบ Realtime

26 Aug 13 - By l

ในหน้า Start screen บนระบบ Windows 8 นั้น ต้องถือว่าเป็นหน้าต่างที่รวมเอาโปรแกรมต่างๆ สำหรับการใช้งานไว้อย่างมากมาย โดยเป็นการออกแบบเอาไว้ตอบสนองกับระบบทัชสกรีนได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องเข้าไปใช้งานในหน้าเดสก์ทอปให้เสียเวลา เรียกใช้งานจากหน้านี้ก็ได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าในบางครั้งเราไม่ต้องการที่จะให้แอพฯ ทุกัวทำการอัพเดตข้อมูลการทำงาน เพราะอาจจะไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ WiFi หากทุกแอพฯ มีการอัพเดตพร้อมกัน ก็จะยิ่งทำให้การทำงานช้าไปใหญ่ ฉะนั้นแล้วทางที่ดี หากไม่ต้องการอัพเดตข้อมูลแอพฯ ตัวใด ก็น่าจะใช้วิธีปิดการอัพเดตไว้ชั่วคราว แล้วเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อพร้อม ซึ่งวิธีการปิด-เปิดนั้น สามารถทำได้จากหน้า Start screen ได้ทันที

?
1
ให้ไปที่หน้า Start screen แล้วเลือกแอพฯ ที่ต้องการปิดการอัพเดตข้อมูลแบบอัตโนมัติ ให้สังเกตว่า แอพฯ นั้นจะยังทำงานอยู่
?
?

?
2
ให้คลิกขวาที่ตัวแอพฯ ที่ต้องการปิด แล้วเลือกที่ฟังก์ชัน Turn live title off ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง
?
?

?
3
เข้าไปดูที่ตัวแอพฯ การแสดงผลจะถูกปิด โดยไม่แสดงการทำงานออกมาให้เห็น แต่ถ้าต้องการจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็เพียงคลิกขวา แล้วสั่งให้เป็น Turn live title on เท่านั้น
?
?

จะเห็นได้ว่าในหน้าของ Start screen นั้น ดูจะมีประโยชน์และให้ความสะดวกในการใช้งานค่อนข้างมาก แต่ว่าหากไม่จัดการให้ดีหรือมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือความต้องการ ก็อาจจะสร้างความยุ่งยากได้เหมือนกัน เนื่องจากแอพฯ ในแต่ละตัวนั้น ก็จะมีการแสดงผลหรือการ Active ตลอดเวลา ซึ่งบางสิ่งนั้นก็ไม่จำเป็น แนวทางในการปรับแต่งนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้การใช้งาน Windows 8 สะดวกมากยิ่งขึ้น© Copyright - Notebookspec.com All Rights