Home » Tip & Trick

มีไฟล์ PDF แต่อยากได้เป็น Word มาใช้แทน

20 Sep 13 - By l

การแปลงไฟล์จาก PDF มาเป็นไฟล์เอกสารสำหรับแก้ไขได้นั้น มีทางเป็นไปได้ โดยเฉพาะไฟล์ที่สร้างมาจากพื้นฐานเอกสารที่เป็น Word เพียงแต่ก็ต้องอาศัยโปรแกรมเข้ามาทำงานร่วม อย่างเช่น Adobe Acrobat ซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร เพราะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางและมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหากจะมองไปที่โปรแกรมประเภทฟรีแวร์แล้ว ก็มีให้เห็นอยู่ไม่มากนัก แถมการแปลงไฟล์ก็จะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับไฟล์ที่เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นแนวทางแก้ไขที่น่าสนใจ แม้จะได้ข้อมูลมาบ้าง ก็ยังดีกว่าที่จะต้องมานั่งพิมพ์เองใหม่ทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ก็พอมีให้เห็นและดาวน์โหลดมาใช้ ซึ่งผู้ใช้มีหน้าที่คือ ค้นหามาติดตั้งบนระบบ โดยอาจใช้คำในการค้นหาอย่างเช่น PDF to Word เป็นต้น

?
1
ขั้นแรกให้นำไฟล์ PDF ที่ต้องการจะนำมาแปลงไฟล์จัดเตรียมเอาไว้
?
?

?
2
จากนั้นเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ อย่างเช่น www.freepdfconvert.com แล้วเลือกไปที่ PDF to Word โดยเว็บไซต์ดังกล่าวนี้จะให้บริการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วย รวมถึงถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานแบบมีฟังก์ชันครบหรือรองรับไฟล์ได้มากขึ้น ก็จะมีค่าบริการเล็กน้อยและลงทะเบียนเพื่อใช้งาน แต่ในกรณีที่ใช้งานไม่บ่อยหรือไม่กี่หน้าก็เลือกใช้งานได้เลย
?
?

?
3
ให้คลิกไปที่ ข้อ 1 แล้วเลือกที่ Select?เพื่อเลือกไฟล์ PDF ที่จัดเตรียมเอาไว้นำมาแปลงไฟล์
?
?

?
4
เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว ก็ให้ใส่อีเมล์ของผู้ใช้เข้าไป เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับไฟล์ รวมถึงเลือกว่าต้องการไฟล์แบบ .docx หรือ .doc จากนั้นคลิก Convert
?
?

?
5
เมื่อระบบทำการ Convert file ให้เสร็จสิ้น ก็จะมีรายงานแสดงขึ้นมา โดยให้คลิกที่ Download แล้วเลือกตำแหน่งในการจัดเก็บไฟล์
?
?

?
6
เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ไฟล์ที่ได้จะถูกจัดเก็บตามโฟลเดอร์ที่ระบุเอาไว้
?
?

?
7
ลองเปิดดูไฟล์ Word ที่ถูกแปลงมาจาก PDF จะเห็นได้ชัดว่า หากเป็นภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบคำถูกต้องและครบถ้วน แต่สำหรับภาษาไทยจะเป็นปัญหาที่สระ จนทำให้หลายคำผิดเพี้ยนไป
?
?

แม้ว่าผลที่ได้จะออกมาไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆ ก็ช่วยให้ลดเวลาในการทำงานบางส่วนลง อย่างไรก็ดียังมีโปรแกรมที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ให้กับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการแปลงไฟล์ผ่านเว็บด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้เองก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน© Copyright - Notebookspec.com All Rights