Home » Tip & Trick

มีวิธีตั้งไฟล์เอกสารที่ใช้งานบ่อย ให้แสดงผลได้รวดเร็วได้หรือไม่

17 Sep 13 - By l

ด้วยการทำงานบนระบบ Windows ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Windows 7 หรือ 8 ก็ตาม ล้วนมีฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าความสำคัญในการใช้งานของผู้ใช้ด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับไฟล์ต่างๆ ให้รองรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น การเรียกใช้ไฟล์ MS Word ที่เป็นไฟล์งานเอกสารซึ่งมักจะถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ เราก็สามารถที่จะกำหนดให้อยู่เป็นเอกสารสำคัญที่อยู่ในระดับต้นๆ เพื่อให้เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการประยุกต์ใช้เข้ากับฟังก์ชันที่เรียกว่า ปักหมุด หรือ Pin ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดี

?
1
อันดับแรกให้เปิดไฟล์ MS Word ขึ้นมาก่อน จากนั้นคลิกไปที่เมนู File ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ แล้วคลิกที่ Recent
?
?

?
2
จากนั้นดูเอกสารที่ต้องการให้ระบบทำการแสดงอยู่ในแถวต้นๆ ให้คลิกที่รูป หมุด ที่อยู่ด้านท้ายของชื่อไฟล์ ให้กลายเป็นรูปหมุดที่ปักเอาไว้
?
?

?
3
โดยในกรณีที่ให้มีการแสดงไฟล์สำหรับการปักหมุดจำนวนมาก ก็ให้คลิกไปที่เมนู Option จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Advance แล้วเลือก Display ให้ใส่ตัวเลขตามที่ต้องการลงไปในช่อง Show this number of Recent Document จากนั้นคลิก Ok
?
?

ระบบ Pin หรือปักหมุดนี้ รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะโปรแกรมที่ต้องสร้างไฟล์ต่างๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ภาพ วิดีโอหรือเสียงก็ตาม รวมถึงนำมาใช้ร่วมกับระบบทาส์กบาร์ได้อีกด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะประยุกต์กับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมใด
© Copyright - Notebookspec.com All Rights