Home » Tip & Trick

มีข้อมูลสำคัญ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยและจัดเก็บง่ายด้วย

19 Sep 13 - By l

การที่จะจัดการกับข้อมูลสำคัญมีอยู่มากมายหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บในโฟลเดอร์ที่มีการเข้ารหัสหรือหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บที่มีความปลอดภัย บางครั้งอาจจะใช้วิธี Hidden file ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองว่าจะเลือกวิธีใด สำคัญมากสำคัญน้อย แต่อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ การใช้วิธีบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่คุ้นหูคุ้นตากันดีอย่างเช่น WinRAR แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ก็อาจจะใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้าไป อย่างเช่น การแบ่งไฟล์และการใส่รหัส ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

?
1
ขั้นแรกให้จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บและเพิ่มความปลอดภัย
?
?

?
2
ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม WinRAR แล้ว ให้คลิกขวาบนไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วเลือก Add to archive?
?
?

?
3
เมื่อเข้าสู่กระบวนการบีบอัด ให้เลือกที่แท็บ General แล้วไปที่ Split to volumes, byte ให้เลือกการแบ่งไฟล์ โดยอาจจะดูตามข้อมูลที่ใช้ ว่าจะแบ่งเป็นกี่ส่วน
?
?

?
4
จากนั้นให้ไปที่แท็บ Advanced แล้วคลิกที่ Set password? จากนั้นใส่พาสส์เวิร์ดเพื่อป้องกันไฟล์อีกชั้นหนึ่ง จากนั้นคลิก Ok
?
?

?
5
ระบบจะเข้าสู่กระบวนการบีบอัดไฟล์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ที่ใช้
?
?

?
6
เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเราก็จะได้รับไฟล์บีบอัดที่มีการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ เมื่อแตกไฟล์ออกมา ผู้ใช้ต้องใส่รหัสให้ถูกต้องเพื่อเริ่มที่จะใช้งานนั่นเอง
?
?

เป็นวิธีการง่ายๆ แต่ก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงและปกป้องด้วยระบบ Password อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ความมั่นใจในการจัดเก็บ แต่วิธีนี้เหมาะกับการจัดเก็บในระยะยาว เพราะหากมีการอัพเดตบ่อยจะค่อนข้างยุ่งยากไม่น้อยทีเดียว
© Copyright - Notebookspec.com All Rights