Home » News Windows

มาใช้ Bing Dynamic Theme สำหรับ Windows 7 เพื่อเปลี่ยนรูปบนหน้าจอให้สวยอยู่เสมอ

29 Sep 10 - By l

เพื่อเปลี่ยนรูปบนหน้าจอให้สวยอยู่เสมอ

05-01 มาใช้ Bing Dynamic Theme สำหรับ Windows 7 เพื่อเปลี่ยนรูปบนหน้าจอให้สวยอยู่เสมอ

Bing Dynamic Theme Pack เปิดตัวออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เดสท็อปของเราได้รับการเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ๆ จากทาง Bing อยู่เสมอ โดยปกติแล้วจะมีสองรูปใหม่เพิ่มเข้ามาให้ทุกอาทิตย์ ซึ่งมันใช้ระบบ RSS Feed ในการหารูปใหม่ รู้สึกดีไหมที่จะได้เปิดเครื่องมาแล้วเห็นรูปใหม่ๆ บ้าง

ที่มา : DownloadSquad
© Copyright - Notebookspec.com All Rights