Home » Tip & Trick

มาสร้าง Keyboard Shortcut เรียกโปรแกรมโปรดของเรา

2 May 11 - By l

ปกติผู้ใช้โปรแกรมต่างๆ ใน Windows ก็มักจะสร้าง Icon Shortcut ไว้ที่หน้าเดสก์ทอปเพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน แต่ในความเป็นเจริง Windows ยังมีวิธีเรียกใช้โปรแกรมโปรดของเราอีกวิธีหนึ่ง นั้นคือการสร้าง Keyboard Shortcut ซึ่งจะเป๊นการเรียกใช้โปรแกรมที่เร็วมากเพียงแค่กดคีย์ 2-3 คีย์บนคีย์บอร์ด? เรามาดูวิธีทำแบบง่ายๆกัน

1.ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่เราจะสร้าง Keyboard Shortcut (ในที่นี่ใช้ TeamViewer เป็นตัวอย่าง) แล้วเลือกคำสั่ง Properties

2.คลิกที่แท็บ Shortcut

3.ที่ช่องว่าง Shortcut key: ให้เรากดคีย์ที่คีย์บอร์ดตามที่เราต้องการใช้ทำ Shortcut ?ในตัวอย่างใช้ Ctrl + Alt + T แล้วคลิก Apply > OK
© Copyright - Notebookspec.com All Rights