Home » Tip & Trick

มาตั้งค่าเมาส์สำหรับคนถนัดซ้าย

24 Sep 10 - By l

ปกติเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะทำให้สำหรับคนถนัดขวา ให้กรณีการใช้คอมพิวเตอร์ก็เช่นกันอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ออกแบบสำหรับคนถนัดมือขวา ?การคลิก Mouse ของคนถนัดซ้ายก็จะมีความรู้สึกตรงข้ามกับคนถนัดขวา ?ทาง Windows ก็ไม่ลืมข้อนี้ มีฟังก์ชันการปรับเมาส์ ให้คนถนัดซ้ายได้ใช้ได้อย่างสะดวกขึ้น

ทิปบทความนี้จะเอาใจคนถนัดซ้าย แนะนำการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ (Curser) ?ให้เหมาะสมกับคนถนัดซ้าย ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1. ก่อนอื่น ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Cursors ?สำหรับคนถนัดซ้ายที่ Microsoft ตามลิงค์นี้? http://code.msdn.microsoft.com/lefthanded/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=2509

2. สร้างโฟลเดอร์ย่อยที่ C:\Windows\Cursors ให้ตั้งชื่อว่า LeftHand แล้วเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้

3. คลิก Start > Devices and Printers เมื่อหน้าต่าง Devices and Printers เปิดออกมา ให้คลิกขวาที่ไอคอน Mouse เลือกคำสั่ง ??Mouse settings

LeftHand_01

4. ที่หน้าต่าง Mouse Properties คลิกที่แท็บ Pointers ให้คลิกปุ่ม Browse? จากนั้นเข้าไปที่ C:\Windows\Cursors\LeftHand ??เลือกไฟล์เคอร์เซอร์ ที่ดาวน์โหลดมาตามข้อ 1 คลิก Open

5. จะเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเคอร์เซอร์จะกลับข้างกันจากซ้ายไปขวา ซึ่งคุณสามารถเลือกเปลี่ยนเคอร์เซอร์ ได้ทุกเคอร์เซอร์ ตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา?คลิก OK

LeftHand_02

6. ต่อมาให้คลิกที่แท็บ Buttons แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูก หน้า Switch primary and secondary buttons เพื่อสลับปุ่มกดของเมาส์ คลิกปุ่ม OK

LeftHand_03

คราวนี้คนที่ถนักซ้ายก็จะใช้เมาส์ ได้สะดวก ไม่รู้ฝืนความรู้สึกที่ตรงข้ามกับคนถนัดขวา
© Copyright - Notebookspec.com All Rights