Home » 6. Mac Corner

มาดูกันว่าคุณจะเสียค่าไฟต่อปีเท่าไร สำหรับการชาร์จ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ทุกวัน

7 Nov 14 - By l

iPhone 6 และ iPhone 6 Plus นั้นมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและก็มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยครับ แน่นอนว่า iPhone 6 ทั้ง 2 รุ่นนี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน หากใครใช้งานหนักๆ มากหน่อยก็จะต้องชาร์จไฟบ่อยขึ้น หรือถ้าไม่ได้ใช้มากนักก็จะชาร์จกันแบบวันต่อวัน ในยุคที่ค่าไปกำลังพุ่งขึ้นทุกเดือนๆ แบบนี้คงไม่เสียหลายครับที่เราจะศึกษาดูว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆ นั้นจะกินไฟมากแค่ไหนและเราต้องจ่ายเงินมากเท่าไรในการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้

ทาง Opower ได้ทำการทดสอบดูครับว่าถ้าจะชาร์จ iPhone 6 ทั้ง 2 รุ่นจาก 0% ไปยัง 100% นั้นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากแค่ไหน โดยผลการทดสอบพบว่า iPhone 6 จะใช้กระแสไฟฟ้าในการชาร์จให้เต็ม 1 ครั้งคิดเป็น 10.5 watt-hours เมื่อทำการชาร์จทุกวัน วันละครั้ง(365 วัน) จะคิดเป็น 3.8 kilowatt-hours คิดตามราคาค่าไฟของสหรัฐอเมริกาที่คิด 12.29 cent ต่อ 1 kilowatt-hours แสดงว่าใน 1 ปีนั้นเราต้องจ่ายค่าชาร์จไฟ iPhone 6 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น $0.47 หรือประมาณ 14.57 บาทต่อปีครับ สำหรับ iPhone 6 Plus นั้นจะใช้กระแสไฟฟ้า 16.8 watt-hours เมื่อทำการชาร์จทุกวัน วันละครั้ง(365 วัน) จะคิดเป็น 4.2 kilowatt-hours คิดตามราคาค่าไฟของสหรัฐอเมริกาเช่นเดิมแสดงว่าใน 1 ปีเราจะต้องจ่ายค่าชาร์จไฟ iPhone 6 Plus เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น $0.52 หรือประมาณ 16.12 บาทต่อปีครับ

หมายเหตุ – สำหรับเมืองไทยนั้นเราใช้วิธีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นอัตราก้าวหน้า หมายถึงยิ่งใช้ไฟฟ้าหลายหน่วยมากขึ้นเท่าไร ค่าไฟฟ้าในช่วงนั้นๆ ก็จะสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากคิดง่ายๆ ที่การชาร์จไฟให้กับ iPhone 6 ทั้ง 2 รุ่นอยู่ใน 15 หน่วยแรก(หน่วยคือ kilowatt-hours) จะคิดค่าไฟเป็นหน่วยละ 1.8632 บาท ดังนั้นค่าชาร์จ iPhone 6 ต่อปีจะอยู่ที่ 0.875704 บาทต่อปี ส่วนค่าไฟสำหรับการชาร์จ iPhone 6 Plus ต่อปีนั้นจะอยู่ที่ 0.968864 บาทต่อปีครับ

หมายเหตุ 2 – ถ้าบ้านของท่านใช้ไฟเกินเดือนละ 150 หน่วย ค่าไฟต่อหน่วยจะคิดเป็นหน่วยละ 2.7628 บาทครับ ดังนั้นการคิดค่าไฟของเมืองไทยจึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากกว่าสหรัฐอเมริกาที่ค่าไฟต่อหน่วยนั้นตายตัวครับ

ที่มา :?blog.opower.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights