Home » 6. Mac Corner

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ OS X Yosemite จะไม่ได้มีให้ผู้ใช้ Mac ทุกคนได้ใช้

20 Oct 14 - By l

ในที่สุด Apple ก็ปล่อยอัพเดทของระบบปฏิบัติการ Mac รุ่นใหม่อย่าง OS X Yosemite ออกมาครับ โดยใน Yosemite นั้นมีหลายต่อหลายฟีเจอร์ทีเดียวที่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจ แต่กลับเป็นว่าผู้ใช้ทุกคนจะไม่สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างคบถ้วนครับ โดยคำแนะนำที่อยู่บนหน้าจอของการอัพเดท OS X Yosemite บนหน้าเว็บไซต์ของ Apple เองนั้นได้มีการใส่ลิสความต้องการของฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งอ้างอิงตามโมเดลของเครื่อง Mac รุ่นไหนบ้างที่จะสนับสนุนฟีเจอร์ใหม่ๆ เหล่านั้นครับ ทั้งนี้ Yosemite สามารถที่จะทำการติดตั้งลงใน Mac ได้หลายต่อหลายรุ่น โดยหากอ้างอิงจาก Apple เองแล้วจะพบว่าตั้งแต่เครื่องใน Mac ในรุ่นปี 2007 ทั้ง iMac และ MacBook Pro จะสามารถที่ทำการอัพเกรดนี้ได้ครับ

สำหรับฟีเจอร์อย่าง?Hando? ?และ Instant Hotspot หรือการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับอุปกรณ์ Mac เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น แจ้งสายเรียกเข้า, แจ้งข้อความเข้า ฯลฯ คุณจะต้องใช้เครื่อง Mac ตั้งแต่ปี 2012 ขึ้นไปครับ(MacBook Air, MacBook Pro, iMac และ Mac mini เท่านั้น หรือเครื่องในรุ่นปี 2013 เป็นต้นมาเช่น Mac Pro) นอกไปจากนั้น iPhone ของคุณจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8 และถ้าต้องการใช้ฟีเจอร์อย่าง Instant Hotspot คุณจะต้องใช้ iPhone ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 ซึ่งจะว่าไปแล้วฟีเจอร์นี้คงจะไม่มีประโยชน์มากสักเท่าไรถ้าคุณไม่ได้ใช้ iPhone ครับ

นอกไปจากนั้นฟีเจอร์อย่าง Mac to iOS AirDrop ก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้บนเครื่อง Mac รุ่นเก่าเช่นเดียวกันครับ (ต้องเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับที่ใช้ฟีเจอร์ Handoff และ Instant Hotspot ได้) แต่ทว่าฟีเจอร์ Mac to Mac AirDrop นั้นสามารถจะใช้งานบนเครื่องรุ่นเก่าที่สามารถทำการอัพเดทเป็น OS X Yosemite ได้ครับ(หมายความว่าเครื่องตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาทั้ง MacBook Pro และ MacBook)

ส่วนฟีเจอร์ AirPlay ที่ทำการลอกหน้าจอระหว่าง Apple TV รุ่นที่ 2 กับ Yosemite นั้นจะต้องใช้เครื่องที่รัน Yosemite ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา(MacBook Pro, MacBook Air, iMac และ Mac Mini หรือเครื่องในรุ่นหลังของปี 2013 เป็นต้นมาอย่าง Mac Pro) และฟีเจอร์อย่าง Peer-to-Peer AirPlay ก็ทำงานได้เฉพาะบนเครื่องรุ่นปี 2012 เป็นต้นมาและ Apple TV จะต้องเป็นรุ่นที่ 3 เป็นต้นไปครับ(โมเดล A1469 เป็นต้นไป) ท้ายที่สุดกับฟีเจอร์ Power Nap นั้นจะสามารถใช้งานบนเครื่องตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเท่านั้น หรือ MacBook Air ในปี 2012 หรือ MacBook Pro with Retina display, iMac, Mac Mini และ Mac Pro รุ่นหลังปี 2013 ครับ

ที่มา : bgr© Copyright - Notebookspec.com All Rights