Home » 4. Other News

พัฒนาไปอีกขั้น กับเทคโนโลยีการผลิตจากวัสดุ Liquid Metal

15 Jul 13 - By l

สำหรับผลงานการพัฒนาล่าสุดของเหล่านักวิทศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุอย่างเหล็กนั้น นักวิจับที่มหาวิทยาลัย North Carolina State University ก็ได้ทดลองทำการปรับแต่งเทคโนโลยีการปริ้นวัตถุ 3 มิติ เพื่อสร้างโครงสร้างขึ้นมาจากการใช้เหล็กแบบ liquid metal ในระดับอุณหภูมิปกติของห้องได้ โดยเป็นผลงานจากรองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและโมเลกุลชีวภาพ Dr Michael Dickey และเขาก็ได้อธิบายถึงผลงานชิ้นนี้เอาไว้ ว่าเป็นงานที่ยาก ที่จะสร้างโครงสร้างขึ้นมา จากสะสารที่อยู่ในรูปของของเหลว แต่ก็ได้ค้นพบวิธีการ ว่าธาตุ gallium และ indium ใน liquid metal alloy นี้ จะมีปฏิกิริยาต่อออกซิเจนในอากาศ ที่อุณหภูมิระดับห้องปกติ ส่งผลให้มันจะทำหน้าที่กลายเป็นเหมือนกับผิวที่ยึดโครงสร้างรูปทรงของ liquid metal เอาไว้นั่นเอง

นอกจากนั้น Dr Michael Dickey และทีมงานของเขา ยังเชื่ออีกด้วยว่า เทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ จะสามารถนำเอาไปใช้ในการเชื่อมต่อวัสดุเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ หนึ่งในเทคนิคที่ว่านั้น ก็จะเกิดมาจากหยด liquid metal ออกมาหนึ่งหยด แล้วก็ตามมาด้วยอีกหยดที่จะไม่กลืนหายเข้าไปกับอีกหยดที่ใหญ่กว่า ส่วนอีกเทคนิคนั้น จะเป็นการใช้วัสดุอีกชนิดอย่าง polymer เข้ามาช่วย ในการหล่อรูปทรงแล้วก็ทำการเทเอา liquid metal ใส่เข้าไป มันก็จะเกาะเป็นรูปทางตามที่ต้องการได้

ซึ่งทีมพัฒนานี้ ก็ได้มองเห็นถึงรูปแบบการนำเอาไปใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้มากมาย ถึงขนาดว่า จะสามารถนำเอาไปใช้กับหุ่นยนต์สังหาร ที่จะถูกพัฒนาขึ้นมาในโลกอนาคตเลยทีเดียว

ที่มา: VR-Zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights