Home » 3. Tablet

พบมัลแวร์ใหม่ชื่อ WireLurker สามารถติดได้ทั้ง Mac และ iPhone ผ่านทาง USB

7 Nov 14 - By l

ทีมนักวิจัยได้ค้นพบมัลแวร์ตัวใหม่ที่ถูกเรียกชื่อว่า WireLurker ครับ โดยมัลแวร์ตัวนี้นั้นจะมุ่งโจมตีไปยังอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS ซึ่งทางทีมวิจัยที่ค้นพบนั้นบอกครับว่ามัลแวร์ตัวนี้มีขนาดของผลกระทบมากกว่าเท่าที่เคยมีทีมความปลอดภัยค้นพบมัลแวร์บน Mac และอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS มาครับ ทาง Palo Alto Network ได้อธิบายว่ามัลแวร์ตัวนี้แฝงอยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหมด 467 แอปพลิเคชันที่ดีไซน์ขึ้นมาสำหรับระบบปฏิบัติการ OS X โดยที่มัลแวร์ตัวนี้แฝงอยู่ใน Store แบบ third-party ของจีนที่มีชื่อว่า Maiyadi App Store ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และพบว่ามีแอปพลิเคชันถูกดาวน์โหลดผ่าน Store นี้มากถึง?356,104 ครั้ง ซึ่งเป็นไปได้ว่าเครื่อง Mac กว่า 100 – 1,000 เครื่องที่ติดมัลแวร์นี้ครับ

 

WireLurker_Wide

หลังจากที่มัลแวร์นี้อยู่บนเครื่อง Mac แล้ว เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ iOS เข้าไปกับเครื่อง Mac ที่ติดมัลแวร์นี้ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ USB โดยการทำงานนั้น?WireLurker จะคอยมอนิเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ที่ถูกเชื่อมต่อเข้ามากับเครื่อง Mac อยู่ตลอดเวลาครับ มัลแวร์?WireLurker นี้จะทำการสร้างแอปพลิเคชันปลอมขึ้นมาแล้วทำการติดตั้งลงไปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS โดยไม่สนใจว่าอุปกรณ์ iOS นั้นจะถูก Jailbreak แล้วหรือไม่ ด้วยวิธีการขยายตัวเองผ่านช่องทางการเชื่อมต่อแบบ USB นี้เองทาง?Palo Alto Network จึงได้ตั้งชื่อมัลแวร์ตัวนี้ว่า?Wire Lurker ครับ

 

nBdkreB

 

สำหรับมัลแวร์?WireLurker นั้นจะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS ได้ครับ เช่นข้อมูล address book หรือ iMessage แต่ที่น่าแปลกก็คือทั้งๆ ที่น่าจะมีอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS ติดมัลแวร์ตัวนี้หลายอุปกรณ์และเป็นเวลานานแล้ว แต่ทว่ายังไม่มีรายงานออกมาเลยครับว่าเครื่องที่ถูกมัลแวร์นี้แฝงตัวอยู่นั้นได้รับผลกระทบเช่นไร หรือไม่แน่เป็นไปได้ว่ามัลแวร์ตัวนี้กำลังอยู่ในระยะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะทำการโจมตีพร้อมกันออกมาทีเดียวก็เป็นได้ครับ

ที่มา :?gizmodo
© Copyright - Notebookspec.com All Rights