Home » 4. Other News

พบทางสว่าง ! AMD บอกจะทำให้ประสิทธิภาพ APU เพิ่มขึ้นอีก 25 เท่า ในปี 2020

27 Jun 14 - By l

อ้างอิงจากคำพูดของ Mark Papermaster CTO ของ AMD พบว่าการใช้ระบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง (Heterogeneous System Architecture) บนชิปของ AMD เป็นกุญแจในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานบนหน่วยประมวลผลของ AMD ครับ ? AMD-2013-1 ? ซึ่ง?Papermaster ได้กล่าวไว้ในงาน?China International Software and Information Service Fair conference ว่า AMD วางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน APU ของ AMD 25 เท่าภายในปี 2020 นี้ Papermaster ได้อธิบายไว้ว่า?Heterogeneous System Architecture หรือ HSA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนื่องจากว่ามันจะทำให้ระบบสามารถประมวลผลได้มากขึ้นในแต่ละรอบของการประมวลผล โดยวงจรประมวลผลของ CPU และ GPU จะสามารถประมวลผลได้สำเร็จมากขึ้นถึงแม้ว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาของ CPU และ GPU จะช้าลงกว่าเดิมแต่ทว่าประสิทธิภาพในการประมวลผลนั้นจะมากกว่าเดิมครับ

AMD-APU-diagram-1

ก้าวต่อไปของ AMD นั้นก็คือการพัฒนาเครื่องมือที่อยู่บนฐานของฮาร์ดแวร์ที่สามารถที่จะปรับความเร็วสัญญาณนาฬิกาและแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่หน่วยประมวลผลนั้นต้องการจะทำ ซึ่งฟังดูเหมือนแนวทาง CorePilot ของบริษัท MediaTek เป็นอย่างมากครับ เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จลุล่วงได้ AMD จะต้องทำลายกำแพงของประสิทธิภาพตามกฎของมัวร์(Moore?s Law) ให้ได้ 70 % ภายในช่วงเวลา 6 ปีนี้ (2014 – 2020) ถ้าหากเรามองจาก APU ตัวล่าสุดอย่าง Kaveri แล้ว พบว่า AMD ยังคงมีการบ้านให้ต้องทำอีกมากครับที่จะสามารถเอาชนะเป้าหมายที่ตั้งไว้ในครั้งนี้ได้ ที่มา : vr-zone© Copyright - Notebookspec.com All Rights