Home » 6. Mac Corner

ผู้ใช้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus รุ่นขนาดความจุ 128 GB พบปัญหาเครื่องค้างและ Boot Loop

6 Nov 14 - By l

ผู้ใช้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus หลายรายได้รายงานครับว่าพวกเขาพบกับปัญหาเครื่องค้างและเมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็เจอ Boot Loop ทำให้เครื่องไม่สามารถที่จะใช้งานได้ โดยผู้ใช้ที่พบปัญหานี้ใช้ iPhone 6 ต่างก็ใช้เครื่องในรุ่นที่มีแหล่งเก็บข้อมูลความจุ 128 GB แทบทั้งสิ้นครับ หลายๆ คนได้ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหานี้อาจจะเป็นที่เรื่องของฮาร์ดแวร์ที่มีการเพิ่มขนาดของแหล่งเก็บข้อมูลเป็น 128 GB ทำให้มีพื้นที่เก็บแอปพลิเคชันและข้อมูลต่างๆ มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาเรื่องความไม่เสถียรในการใช้งานให้กับผู้ใช้

ในขณะที่ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่สามารถจะอธิบายได้แน่ชัดนักว่าเกิดขึ้นจากส่วนใด ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้บอกกับทาง BusinessKorea ครับว่าปัญหานี้นั้นน่าจะเกิดขึ้นมาจากคอนโทรลเลอร์ภายในสำหรับ TLC?(triple-level cell) NAND flash ที่รวมอยู่ในอุปกรณ์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นของใหม่สำหรับ Apple เพราะใน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ต่างใช้คอนโทรลเลอร์?MLC (multi-level cell) NAND flash ทั้งหมด ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้อาจจะไม่สามารถทำผ่านทางซอฟต์แวร์ได้ ซึ่งทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้แนะนำครับว่าให้ผู้ที่พบปัญหานี้เอาเครื่องไปทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ

ที่มา : macrumors© Copyright - Notebookspec.com All Rights