Home » Notebook Game (N4G)

ผู้ร่วมก่อตั้ง Blizzard กล่าว “เกมเถื่อนสู้ด้วย DRM ยังไงๆ ก็แพ้”

29 Nov 09 - By l

Frank Pearce ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสร้างเกม Blizzard กล่าวในบทสัมภาษณ์เกม StarCraft II การสู้กับเกมเถื่อนด้วย DRM ยังไงๆ ก็ไม่มีทางชนะ โดยกล่าวว่า DRM ตัวใหม่ของ Ubisoft การที่ต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาในการเล่นทั้งเกมออนไลน์กับออฟไลน์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นสักเท่าไหร่

สำหรับกลยุทธ์ Blizzard นั้นจะเน้นไปทางใช้ Battle.net เป็นจุดขายแทนสำหรับเกม StarCraft II ที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วนี้ โดยจะชักจูงให้คนซื้อแผ่นแท้ที่มีความสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยคีย์ Activation ที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวมากกว่าการเล่นคนเดียว (Single-player Campaign)

starcraft

ที่มา – Tom’s Hardware
© Copyright - Notebookspec.com All Rights