Home » 1. Notebook News

ผู้บริหาร Acer ให้ความเห็น : Chrome OS มีอนาคตที่สดใสกว่าระบบปฏิบัติการ Windows พอตัว

31 Jan 13 - By l

ระบบปฏิบัติการ Windows 8 มานั้น กลับกลายเป็นว่าหลายๆ อย่างไม่เป็นอย่างที่คิด ตลาดก็ไม่เดินไปตามที่ Windows ต้องการและทำให้ Acer เสียเงินไปค่อนข้างมากสำหรับระบบปฏิบัติการนี้ แต่กลับได้ผลกำไรที่ดีมาจากทางโน้ตบุ๊กติดตั้งระบบปฏิบัติการ Chrome OS มากจนทำให้ตลาดของ Chrome OS เติบโตสูงขึ้นถึง 5-10% ทีเดียว จนผู้บริหารของ Acer เห็นว่า Chrome OS เติบโตได้ดียิ่งกว่า Windows ในตอนนี้

เนื่องด้วยตอนนี้ตลาดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้าสู่สภาวะขาลงอย่างน่ากลัว จนทำให้ทาง Acer เองก็ต้องคิดหาวิธีการใหม่ที่จะรับมือ เพราะว่าผลกำไรตกสะสม 28% ยังไม่พอ ตอนนี้จากไตรมาสที่ 4 ปี 2012 ที่ผ่านมายังตกลงไปอีก 6.4% จนทำให้ต้องเตรียมแผนเสริมเข้ามาแล้ว ซึ่งมุมมองหนึ่งที่ทาง Acer เห็นว่า Chrome OS ชนะระบบปฏิบัติการ Windows นั้น คือการไม่พึ่งพา License แต่ว่ากลับต้องเสริมไปที่การทำตลาดประชาสัมพันธ์เพิ่มยิ่งขึ้นแทน

ด้านความปลอดภัยนั้น นักการศึกษาหลายๆ ฝ่ายเห็นว่าปลอดภัยกว่าระบบปฏิบัติการอื่นมากและน่าไว้ใจพอควรจนเป็นที่เลือกใช้ในสถานศึกษามากขึ้นในตอนนี้ และรวมทั้งแผนการของโน้ตบุ๊กติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows RT นั้น ทาง Acer ยังไม่มีแผนการใดๆ ที่จะทำในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน และโดยรวมของตลาดระบบปฏิบัติการในตอนนี้นั้น มีผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 อยู่ที่ 45% จากทั้งหมด เป็น Mac อีก 7.1% ส่วน Windows 8 ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนตุลาคมนั้น มีผู้ใช้เพียง 1.7% จากทั้งหมดเท่านั้น นับว่าน่าเป็นห่วงสำหรับระบบปฏิบัติการน้องใหม่นี้จริงๆ ทาง Microsoft จะหาทางรอดใดกันแน่นะ?

ที่มา :?bloomberg
© Copyright - Notebookspec.com All Rights