Home » 4. Other News

ผลทดสอบเผย! ค้นหาผ่าน Google Mobile Search บน Chrome สำหรับ Android เร็วขึ้นตั้ง 100 – 150 ms แนะ

12 Dec 14 - By l

อ้างอิงจาก IIya Grigorik ผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับบรรดานักพัฒนาของ Google ได้บอกครับว่าเมื่อคุณทำการกดบนผลการค้นหาผ่าน Google Search หลังจากที่ได้ทำการค้นหาเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บเพจที่คุณกดเข้าไปนั้นจะโหลดเร็วกว่าเดิม 100 – 150 ms สำหรับการใช้งานการเข้าถึงเว็บที่ค้นหาผ่านทาง Chrome สำหรับ Android ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากฟีเจอร??reactive prefetch? ที่เพิ่มเข้ามาบน browser (ซึ่งในตอนนี้มีเฉพาะบน Chrome สำหรับ Android เท่านั้น) และฟีเจอร์นี้จะไม่เพียงแต่ทำการ fetching เพ็จเป้าหมายเท่านั้นครับ แต่ทว่าจะบอกได้ด้วยอีกว่าหน้าเว็บเพจนั้นต้องใช้ทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆ อะไรอีกบ้างและจะทำการ fetch แบบขนานไปด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการเร่งให้การแรนเดอร์หน้าเว็บนั้นเร็วขึ้น

Grigorik ยังได้บอกอีกครับว่า Search และ Chrome นั้นไม่ได้ทำการ??speculatively prefetching? ทรัพยากรไว้ (หรือไม่ได้ทำการโหลดหน้าเว็บเพจนั้นไว้โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งจองทรัพยากรในการใช้งานไว้ก่อนเพื่อหลอกผู้ใช้ว่าโหลดได้เร็วขึ้น) แต่การทำงานนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ได้ทำการคลิกเลือกไปยังผลการค้นหานั้นๆ ซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานการโหลดอย่าง fetched, hence และ reactive นั้นถูกใช้งานเมื่อมีการใช้งานจริงๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามกระบวนการของการทำงานเบื้องหลังนั้นอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราๆ ท่านๆ ที่จะต้องศึกษาเท่าไรครับ แต่ด้วยกระบวนการใหม่นั้นทำให้เราทราบได้ว่า ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้การใช้งานของเราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับ

ที่มา :?droid-life
© Copyright - Notebookspec.com All Rights