Home » Tip & Trick

ปิดและเปลี่ยน ป้องกันข้างบ้านแอบใช้ Wi-Fi

21 Aug 13 - By l

ปัจจุบันหลายบ้านนิยมติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ แล้วกระจายสัญญาณ WiFi เพื่อใช้ในส่วนต่างๆ ของตัวบ้านให้ครบอคลุม ซึ่งบางทีพื้นที่บ้านกว้างมาก ก็พยายามหาทางที่จะจ่ายสัญญาณให้ได้ครบ แต่ก็ลืมไปว่าพื้นที่ของสัญญาณนั้นจะครอบคลุมไปยังพื้นที่อื่นนอกบ้านด้วย หากไม่มีการป้องกันไว้อย่างรัดกุมแล้ว ก็มีโอกาสที่จะถูกผู้อื่นที่เข้าถึงสัญญาณได้ลักลอบใช้งานเอาง่ายๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาเสียเลย รวมถึงหากมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ดีพอ ก็อาจจะโดนข้างบ้านแอบใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นมาดูวิธีง่ายๆ ที่จะป้องกันการลักลอบใช้สัญญาณ WiFi

?
1
การปิดฟังก์ชัน Broadcast SSID เมื่อเพื่อนบ้านหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ทำการสแกนหา Wireless บริเวณที่บ้านของคุณ ก็จะไม่พบว่ามีสัญญาณให้เชื่อมต่อเลย นับว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากๆ เพราะเป็นเหมือนการปิดเส้นทางในการมองเห็นหรือเชื่อมต่อไปโดยปริยาย รวมกับว่าไม่มีสัญญาณการเชื่อมต่อในบริเวณนั้น แต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย เพราะเมื่อเวลาที่ต้องการใช้ ก็ต้องมาตั้งค่า Connect ด้วยตัวเองทุกครั้ง แทนที่ระบบเมื่อสแกนเจอก็เชื่อมต่อได้ทันที แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก็ต้องแลกกันบ้าง
?
?

?
2
MAC Address Filtering ถือเป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจสอบระบบ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย โดยที่ MAC Address จะเป็นหมายเลขที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน โดยผูกกับตัวฮาร์ดแวร์ ไม่เหมือนกับ IP Address ที่ถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้นถ้ามีการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ด้วยหมายเลข MAC Address ตามที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็จะเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยเมื่อมีผู้อื่นจากภายนอก เข้ามาขอใช้แบบถูกต้อง ก็สามารถที่จะเพิ่ม MAC Address ของเครื่องเหล่านั้นเข้าไปได้เช่นเดียวกัน
?
?

?
3
การเปลี่ยนวง IP ให้ต่างไปจากระบบเดิมที่เป็นค่าจากโรงงาน ซึ่งอาจจะถูกคาดเดาได้ง่ายซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่าย แต่อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเป็นแค่การเปลี่ยนชุด IP เดิม ให้กลายเป็นชุด IP ใหม่ ให้ต่างจากค่ามาตรฐานจากโรงงานเริ่มต้นเท่านั้น อย่างเช่น การเปลี่ยนจากค่า 192.168.0.x ซึ่งเป็นที่คุ้นตากัน ให้กลายเป็น 192.168.45.x หรือหมายเลขอื่นแทน เพื่ออย่างน้อยให้คนที่จะเข้ามาลักลอบใช้ ต้องออกแรงอยู่บ้าง เพราะต้องเปลี่ยนชุดหมายเลขไปเรื่อยๆ แต่ถ้าอดทนพอก็มีโอกาสเข้าใช้งานได้เหมือนกัน
?


© Copyright - Notebookspec.com All Rights