Home » Tip & Trick

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค ใช้ RAM ได้แถวเดียว

25 Jan 14 - By l

การอัพเกรดแรม เป็นอีกหนทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีการทำงานที่ไหลลื่นมากยิ่งขึ้น แต่ในบางกรณี เมื่อติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรือบางครั้งใช้งานไป ก็กลายเป็นว่ามองเห็นแรมแค่เพียงแถวเดียว ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องช้าหรือทำงานผิดปกติ

ดังนั้นประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งานแรมได้ตามปกติหรือเวลาที่อัพเกรดหรือเปลี่ยนแรมนั้น ต้องดูอย่างไรหรือถ้าเกิดใช้งานแล้วเกิดปัญหาขึ้นกับแรมแถวอื่นๆ จะต้องทำอย่างไร

?
1
ในกรณีที่เกิดปัญหาหลังจากที่เคยใช้งานมาได้ แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง คือมองเห็นแรมเหลือแค่สล็อตเดียวหรือความจุลดลงเหลือเพียงครึ่ง ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า แรมแผงนั้นอาจจะเสีย
?
?

?
2
หากไม่แน่ใจว่าเสีย อาจจะลองใช้โปรแกรม CPUz ในการตรวจสอบแรม อย่างเช่น Memtest เพื่อตรวจสอบแรมทีละแถวว่าเกิดความเสียหายที่แถวใดหรืออาจจะใช้วิธีทดสอบ หากเป็นวินโดวส์ 7 ก็ให้ไปที่ช่อง Start Menu จากนั้นพิมพ์คำว่า Windows Memory Diagnostic > Restart Now and check for problem แล้วให้ระบบทำการตวจสอบ จากนั้นจะแจ้งผลให้เราทราบ
?
?

?
3
หากตรวจพบแรมแถวที่มีปัญหา ให้แกะฝาโน๊ตบุ๊คที่อยู่ด้านใต้ เพื่อทำการแก้ไขแรมแถวที่เสีย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ 3 ขั้นตอน ขั้นแรก อาจใช้วิธีพื้นๆ คือ ใช้ยางลบถูตรงหน้าสัมผัสหรือขาของแรมเบาๆ แล้วติดตั้งกลับไปใหม่
?
?

?
4
ขั้นต่อมาอาจใช้เป็นการสลับสล็อตแรม โดยสลับจากสล็อตที่มีอยู่หรือลองดูทีละแถว แล้วลองเปิดใช้งานดูอีกครั้ง จากนั้นเช็คอาการที่เกิดขึ้น แต่แบบนี้จะไม่สามารถใช้งานบนโน๊ตบุ๊คบางรุ่นที่มีแรมมาบนบอร์ดและให้แรมมาเพียงแถวเดียวได้
?
?

?
5
ต่อมาหากเกิดความเสียหายอย่างชัดเจน คือ ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติหรือว่าแรมมีปัญหาจริง ก็คงต้องส่งเคลมหรือเปลี่ยนแรมใหม่
?
?

?
6
ในกรณีที่เปลี่ยนแรมใหม่ ก็คงต้องนำแรมเก่าชุดเดิมไปเทียบที่ร้าน หากไม่แน่ใจเรื่อง สเปกหรือความเร็ว ซึ่งบางรุ่นอาจใช้แรมที่มีแรมดันไฟที่ต่างไปจากปกติ ก็ต้องตรวจเช็คในส่วนนี้ด้วย
?
?

?
7
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องแรมเสียบ่อย ก็อาจจะต้องส่งให้ศูนย์ตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใด เพื่อที่จะได้ลดปัญหาอันเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
?© Copyright - Notebookspec.com All Rights