Home » Tip & Trick

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค เสียบแบตแล้วเปิดไม่ขึ้น เครื่องดับ

27 Feb 14 - By l

การที่โน๊ตบุ๊คเสียบแบต แล้วเปิดเครื่องไม่ขึ้น โน๊ตบุ๊ค เปิดไม่ติด?เครื่องดับ เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นอาการขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นกับการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายไฟและระบบพลังงาน จึงต้องวิเคราะห์และให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะอาจจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์มากมาย เนื่องจากทุกสิ่งต้องอาศัยการการทำงานของระบบไฟที่มีเสถียรภาพ ซึ่งแนวทางแก้ไขส่วนใหญ่ อาจจะต้องตรวจสอบตั้งแต่ในเรื่องของซอฟต์แวร์ ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ภายใน

อย่างไรก็ดี การตรวจสอบโน๊ตบุ๊ค เปิดไม่ติดนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของแบตและภาคจ่ายไฟของโน๊ตบุ๊ค ซึ่งแบตนั้นจะให้ผลที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็ต้องไม่ลืมการพอร์ตที่เชื่อมต่อกับแบตด้วยเช่นกัน เพราะทั้งคู่ทำงานร่วมกันนั่นเอง

1
ในขั้นแรกนั้นให้ตรวจเช็คโน๊ตบุ๊ค เปิดไม่ติดการทำงานของแบต ว่ามีการทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ด้วยการใช้งานแบต ไปสักระยะ โดยไม่เสียบต่อไฟจากภายนอก จากนั้นจับที่แบต ว่ามีความร้อนเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมีความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้สันนิษฐานว่ามีความผิดปกติกับแบตที่ใช้ ซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้งาน

2
แต่ถ้าในกรณีใช้งานผ่านแบต แบบที่ไม่เสียบชาร์จ แล้วไม่มีอาการไฟแบตลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่เมื่อเสียบไฟต่อเพื่อใช้งานกลับพบว่าเครื่องดับหรือมีปัญหา นั้นอาจหมายถึงว่าระบบไฟ ส่วนจ่ายไฟจากภายนอก เช่น จากอแดปเตอร์หรือสายไฟ อาจมีปัญหา ต้องตรวจเช็คว่ามีความเสียหายใด เกิดขึ้นจากสายหรือสิ่งเหล่านั้น

3
แต่ถ้าเสียบแบตไปแล้ว ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง อย่างเช่น ใช้งานได้ 1-2 ชั่วโมง แล้วเกิดอาการเครื่องดับโน๊ตบุ๊ค เปิดไม่ติดก็อาจจะสันนิษฐานได้คือ แบตเริ่มเสื่อม ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็คงต้องเปลี่ยนแบตใหม่เท่านั้น

4
แต่ถ้าเสียบไฟตรงใช้งานได้ตามปกติ แต่พอเสียบแบตเข้าเครื่องกับเปิดเครื่องไม่ติดหรือบูตเครื่องไม่ได้ นั่นก็อาจหมายถึง เกิดความเสียหายกับแบตเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีทางออกคือ ซื้อแบตใหม่หรือจะส่งซ่อมเพื่อเปลี่ยนไส้ใน แต่ทางที่ดีซื้อใหม่จะคุ้มกว่า เพราะได้ประกันและเป็นของใหม่อีกด้วย ใช้งานได้นานๆ

5
อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ อาจเกิดความเสียหายจากหน้าสัมผัสที่เชื่อมต่อกับแบตโดยตรง ซึ่งต่อเข้ากับเมนบอร์ดโดยตรง ณ จุดนี้อาจทำได้เพียง ใช้การทำความสะอาดแบบง่ายๆ ด้วยการปัดหรือเช็ดด้วยแปรง เพื่อขัดเอาสิ่งสกปรกออกไปบ้าง แล้วลองดูว่ามีจุดใดที่หัก พับจนทำให้ลัดวงจร ก็ควรจะขยับด้วยความระมัดระวัง

6
แต่ถ้าแก้ไขในเบื้องต้นแล้วยังมีปัญหา ก็คงจะต้องส่งซ่อมในทันที เพราะในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือแผงวงจรไฟฟ้า ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ ซึ่งในช่วงแรกที่ใช้งาน อาจจะต้องใช้งานแบบที่ไม่ต่อแบต แต่ใช้การต่อสายไฟตรงเข้ากับโน๊ตบุ๊คไปชั่วคราวก่อน


© Copyright - Notebookspec.com All Rights