Home » Special Story

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์

6 Mar 14 - By l

การเกิด โน๊ตบุ๊ค ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์ เป็นอีกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับการใช้งานโน๊ตบุ๊ค ยิ่งหากใช้งานแบบขาดการดูแลแล้ว ก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบไฟและสัญญาณภาพที่อาจเกี่ยวเนื่องกันได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ก็คงต้องวิเคราะห์จากอาการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียว แต่มีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ารวมด้วยกัน

1
เริ่มแรกให้เข้าไปดูที่หน้าคอนแทคที่ต่อกันระหว่างแบตฯ และตัวเครื่อง ว่ามีจุดไหนที่ผิดปกติบ้าง เพราะเป็นไปได้ว่าเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้า ทำให้ส่งผลต่อชิปหรือจอแสดงผลได้ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติ ก็อาจจะลองส่งซ่อมในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้ป้องกันความเสียหายไปยังจุดอื่น

2
ตรวจเช็คซอฟต์แวร์ใหม่ โดยดูจากอาการด้วยว่าเกิดจากเมื่อต่อแบต เข้าโดยตรงเป็นอยู่หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งในส่วนของไดรเวอร์และตัวโปรแกรมที่ใช้บางส่วน อาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ หากเป็นที่โปรแกรมบางตัวที่น่าสงสัย ก็อาจจะลอง Remove และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

3
ลองลงวินโดวส์ใหม่ เป็นวิธีการที่เรียกว่าน่าจะอยู่ท้ายๆ ของกระบวนการที่เราจะไปแก้ไข แต่หากไม่มีทางเลือก แล้วมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟล์ระบบหรือไดรเวอร์เสียหาย แต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดหรือระบบไฟ ก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหา

4
อย่าลืมว่าการตรวจเช็คกราฟฟิกชิปด้วยซอฟต์แวร์บางตัว เช่น HWInfo หรือ GPUz ก็ช่วยให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่า ความผิดปกตินั้น เกิดจากชิปกราฟฟิกหรือความร้อนโดยตรง เพื่อที่จะหาทางแก้ไขต่อไปในกรณีที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

5
อาการ ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์ ก็อาจจะเกิดจากชิปกราฟฟิกเสียหาย โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้งานมานานหรือเกิดความร้อนสะสมที่สูงมากจากการใช้งาน แบบนี้ก็คงยากต่อการจัดการด้วยตัวเอง การส่งซ่อมน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงก็ตาม

6
อย่าลืมตรวจสอบแบตหรืออะแดปเตอร์ด้วยว่า มีความผิดปกติหรือไม่ เช่น สายหักหรืออะแดปเตอร์ชำรุดหรือแบตใช้มานานเกินไป จนอาจทำให้เสื่อมหรือเสียหาย จนทำให้เกิดความผิดปกติเมื่อแสดงผล วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนแบตหรืออะแดปเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ


© Copyright - Notebookspec.com All Rights