Home » 7.Smartphone

น่ารักดีออก! สติกเกอร์ LINE เคลื่อนไหว ค่านิยม 12 ประการ แจกโหลดฟรี น่ารักนะ ดุ๊กดิ๊กได้!!!

22 Dec 14 - By l

หลังจากที่เป็นกระแสอยู่พอสมควรกับ สติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ ที่ใช้งบประมาณในการจัดทำและดำเนินการกว่า 7 ล้านบาท กันไปแล้วล่าสุดเจ้าสติกเกอร์ LINE เคลื่อนไหว ค่านิยม 12 ประการดังกล่าวก็เผยโฉมออกในรูปแบบของสติกเกอร์เคลื่อนไหวหรือ Animated Sticker แล้วละครับ (ก่อนหน้านี้จะเป็นภาพนิ่งซึ่งไม่สวยเอาเสียเลย) โดยสติกเกอร์กังกล่าวจะเปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวามคม 2014 ไปจนถึง 28 มกราคม 2558 โดยมีอายุการใช้งาน 90 ครับ

 

01_0?02_0?03_0
04_0?05_0?06_0
07_0?08?09
10?11?12

โดยสติกเกอร์ข้างต้นนั้นจะแฝงความหมายของ ค่านิยม 12 ประการ เอาไว้ด้วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น

 • 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 • 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 • 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 • 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

16 15 14 13

ส่วนที่เหลือจะเป็นสติกเกอร์ที่ใช้ได้ในโอกาศต่าง

 

ก็เรียกได้ว่าสวยงามกกว่าที่คิดเลยใช่ไหมละครับเพื่อนๆ เอาเป็นว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ก็ต้องรอของจริงออกมาแล้วละครับ รับรองผมไม่พลาดแน่นอน ส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะครับ

ที่มา : Droidsans© Copyright - Notebookspec.com All Rights