Home » 4. Other News

นักศึกษามหาวิทยาลัยโทรอนโตสร้างแขนกลที่สามารถบังคับได้ด้วยการขยิบตา

22 May 14 - By l

นักศึกษาหนุ่มนาม?Ryan Mintz และคณะจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้นำเสนอแขนกลที่สามารถควบคุมได้ด้วยใช้เซนเซอร์ตรวจจับเคลื่อนสมองแบบสวมหัวและ laptop เท่านั้นครับ โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมนั้นก็ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสามารถที่จะคุมแขนกลได้ด้วยการเคลื่อนไหวหัวเพียงนิดเดียวเช่นการขยับโดยการพับขากรรไกร หรือการขยิบตาเท่านั้นครับ ซอฟตฺแวร์นั้นสามารถแยกได้ว่าเวลาไหนที่คุณขยับเพื่อต้องการบังคับแขนกล หรือตอนไหนที่เป็นการขยับเนื่องจากการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อทำให้มีความถูกต้องในการควบคุมแขนกลสูง

u-of-t-thought-controlled-arm-600

ตัวฮาดร์แวร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการรองรับความสามารถในการเคลื่อนที่และควบคุมแขนขาเทียมด้วยจิตใจครับ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบการเคลื่อนไหวหัวเพื่อสั่งงานแขนกลนี้สามารถที่จะใช้เพื่อทำการสั่งให้รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นต้นครับ (ทำให้เหมาะสำหรับผู้พิการที่เสียทั้งขาและแขน) ในระยะยาวนั้นนักศึกษากลุ่มนี้ตั้งจะจะปรับปรุงในเรื่องของความแม่นยำในการสั่งงานให้มากขึ้น ระบบการสั่งงานด้วยการเคลื่อนที่หัว(หรือเพื่อวัดคลื่นสมอง) นี้ก็เป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของการสร้างระบบควบคุมแขนกลครับ เพราะในปัจจุบันส่วนมากการความคุมนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อกันผ่านทางกล้ามเนื้อหรือระบบประสาท แน่นอนว่ายังมีอะไรอีกมากที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของโลกเลยทีเดียวครับ

?

ที่มา : engadget?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights