Home » Tips & Tricks

ทำสีให้พื้นหลังเอกสาร Word 2010

13 Feb 11 - By l

โดยปกติพื้นหลังเอกสาร? Word ?จะเป็นสีขาว ถ้าเราจะให้เป็นสีพื้นอื่นๆ ได้เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารจำพวก โบว์ชัวส์หรือนามบัตร เป็นต้น เราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

1.เปิดเอกสารของเราที่ต้องการเปลี่ยนสีพื้นขึ้นมา? แล้วไปที่แท็บเมนูริบบอน Page Layout คลิกที่ปุ่ม Page Color

2.จะมี Theme Colors แสดงสีต่างๆ ออกมา ให้คลิกเลือกสีที่ต้องการ

3.เมื่อเลือกแล้ว บนเอกสารของเราสีพื้นหลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามเราเลือก© Copyright - Notebookspec.com All Rights