Home » 6. Mac Corner

ถ่ายภาพนิ่ง ล็อคตำแหน่งภาพ กำหนดแสงบน iPad

9 Jun 14 - By l

ในการถ่ายภาพนิ่งด้วยแอพฯ กล้องบน iPad มีวิธีการปรับแต่งและจัดการให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งของภาพหรือการตั้งค่าโฟกัสเพื่อความคมชัดและการซูมขยาย เพื่อให้ได้ภาพที่มีระยะใกล้ไกลตามความพอใจ ซึ่งเราสามารถกำหนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

ipad-photo-1

1
เปิดการทำงานกล้องหรือแตะไปที่แอพฯ Camera เพื่อเริ่มการทำงานของกล้อง
?

ipad-photo-2

2
ในกรณีที่ต้องการให้ระบุตำแหน่งโฟกัส ให้ใช้นิ้วแตะไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองขึ้นมายังตำแหน่งดังกล่าวและปรับโฟกัสให้ทันที
?

ipad-photo-3

3
แต่หากต้องการล็อคจุดที่ต้องการให้ระบบโฟกัสและปรับค่าแสงให้อัตโนมัติ ให้แตะค้างที่จุดดังกล่าวค้างเอาไว้ จากนั้นสัญลักษณ์ AE/AF ปรากฏขึ้นมาด้านบนของแอพฯ
?

ipad-photo-4

4
เมื่อต้องการที่จะซูมภาพเข้าออก เพื่อขยายรูปภาพในจุดดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น ให้ใช้นิ้วสองนิ้วสไลด์เข้าและออกตามความต้องการ
?

ipad-photo-5

5
เมื่อแตะปุ่มเพื่อถ่ายภาพแล้ว ต้องการที่จะดูภาพที่ถ่ายไว้ สามารถแตะที่รูปมุมล่างซ้าย เพื่อที่รีวิวภาพถ่ายได้ทันที© Copyright - Notebookspec.com All Rights