Home » 6. Mac Corner

ถ่ายภาพคมชัดให้รายละเอียดในแบบ HDR บน iPad

10 Jun 14 - By l

หลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับการถ่ายภาพอาจจะมีข้อสงสัยกับการถ่ายภาพในโหมด HDR ว่าคืออะไร ก็อาจจะเกริ่นไว้ในเบื้องต้นว่า HDR เป็นการถ่ายภาพแบบผสมแสง 3 ระดับเข้าด้วยกันคือ แสงน้อย แสงมากและแสงปกติ ซึ่งจะให้ผลออกมาคือ ให้ภาพได้สวยสมจริงและมีความคมชัด เนื่องจากเอาข้อดีของภาพในแต่ละแบบมารวมกันนั่นเอง ซึ่งเราสามารถใช้ความสามารถนี้บนเครื่อง iPad ได้ด้วย

ipad-hdr-1

1
เริ่มแรกให้เปิดแอพฯ ถ่ายภาพ ด้วยการแตะที่ Camera เพื่อเข้าสู่การทำงาน
?

ipad-hdr-2

2
เมื่อต้องการใช้โหมด HDR ให้แตะไปที่คำสั่ง HDR On ที่อยู่บริเวณด้านขวาของหน้าต่างแอพฯ จากนั้นถ่ายรูปไปตามปกติ
?

ipad-hdr-3

3
เมื่อถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการแล้ว สามารถเข้าไปที่ Camera Roll เพื่อดูภาพที่ได้ สังเกตว่ารูปภาพนั้นจะปรากฏอยู่ด้วยกัน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปภาพปกติหนึ่งรูปและภาพที่เป็น HDR อีกหนึ่งรูป
?

ipad-hdr-4

4
โดยในภาพที่เป็น HDR นั้น จะมีเครื่องหมาย HDR อยู่บนมุมซ้ายบนของภาพ เพื่อบอกถึงความแตกต่าง
?

ipad-hdr-5

5
แต่ในกรณีที่ต้องการเก็บภาพเฉพาะที่เป็น HDR ในทุกครั้งที่มีการถ่ายภาพด้วยโหมดนี้ เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ใน Settings > Photo & Camera เลือกในส่วนของ Keep Normal Photo ให้เป็น Off
?

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพถ่ายในแบบ HDR ที่ให้ความคมชัดและภาพที่มีแสง ให้รายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น เพียงแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของสภาวะแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วย ที่จะส่งผลบต่อคุณภาพของภาพที่ได้
© Copyright - Notebookspec.com All Rights