Home » Software

ตั้ง Google ให้เป็นดีฟอลต์ Search ใน IE 9

16 Oct 10 - By l

สำหรับผู้ทดลองใช้ IE 9 จะทราบดีว่า IE 9 จะมี Search Engine เป็น Bing ซึ่งเป็นของไมโครซอฟต์ วิธีที่จะ Search ก็ง่ายๆ เพียงใส่คำที่ต้องการ Search ที่ช่องว่าง Address bar แล้วกดคีย์ Enter ตัว IE 9 ก็จะไปค้นหาที่ Bing Search Engine แต่สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Search Engine ที่ยอดฮิตอย่าง Google ก็สามารถเปลี่ยนจาก Bing เป็น Google ได้อย่างง่ายได้

วิธีที่จะทำให้ Google เป็นค่าดีฟอลต์ของ IE 9 ก็มีขั้นตอนอยู่ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1

1.เปิด IE 9 ขึ้นมาแล้วกด F4 หรือคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ Address bar ก็จะมีเมนูแสดงออกมา แล้วคลิกที่ Add

google_ie9_01

2.รอสักครู่ IE 9 จะเข้าไปค้นหา Add-on ที่เว็บของไมโครซอฟต์ แล้วให้หา Google Search Suggestions เมื่อเจอก็ให้คลิกที่ Add to Internet Explorer

google_ie9_02

3.สักครู่จะมีหน้าต่าง Add Search Provider ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Make this my default search provider แล้วคลิก ?Add

google_ie9_03

4.ปิด IE 9 แล้วเปิดใหม่ก็จะได้ Google เป็น Search Engine ดีฟอลต์ของ IE 9

วิธีที่ 2

1.เปิด IE 9 ขึ้นมา คลิกที่ Tool ไอคอน (รูปฟันเฟือง) เลือกคลิกที่ Manage add-ons

google_ie9_04

2.ที่หน้าต่าง Manage Ass-ons ให้คลิกที่ Search Providers แล้วเลือก Find more search providers?

google_ie9_05

3.รอสักครู่ IE 9 จะเข้าไปค้นหา Add-on ที่เว็บของไมโครซอฟต์ แล้วให้หา Google Search Suggestions เมื่อเจอก็ให้คลิกที่ Add to Internet Explorer

google_ie9_02

4.สักครู่จะมีหน้าต่าง Add Search Provider ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Make this my default search provider แล้วคลิก? Add

google_ie9_03

5.ปิด IE 9 แล้วเปิดใหม่ก็จะได้ Google เป็น Search Engine ดีฟอลต์ของ IE 9

© Copyright - Notebookspec.com All Rights