Home » Tips & Tricks

ตั้งค่าให้ Firefox ล้างประวัติการท่องเน็ตอัตโนมัติ

2 Aug 11 - By l

สำหรับท่านที่ท่องเน็ตด้วย Firefox คงจะทราบมาบ้างแล้วว่าค่าดีฟอลต์ของการเก็บค่าและประวัติต่างๆ ในการใช้โปรแกรมจะมีค่าที่ Remember history คือการจำค่าต่างๆทั้งหมด ซึ่งจะมีรายการตามนี้

  • Browsing History
  • Download History
  • Form & Search History
  • Cookies
  • Active Logins
  • Cache
  • Saved Passwords
  • Site Preferences
  • Offline Website Data
  • Some Add-on History and/or Settings

จะเห็นว่าประวัติการใช้งานบางตัวนั้นสำคัญมาก ถ้าเราต้องการจะล้างทิ้งเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว ก็ต้องเข้าไปล้างด้วยตัวเอง คราวนี้ ถ้าเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมล้างประวัติต่างๆ เหล่านี้ทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม ก็คิดว่าจะเป็นการดีและสะดวกสำหรับหลายๆ ท่าน ?วิธีการก็มีดังนี้ (ในที่นี้ผู้เชียนของใช้ Firefox 5 เป็นตัวอย่าง)

1.คลิกที่ Orange Bar เลือก Options > Options

?

2.ที่หน้าต่าง Options คลิกเลือก Privacy จะเห็นว่าค่าดีฟอลต์ของหัวข้อ History เป็น Remember history

?

3.ให้คลิกเปลี่ยนค่า History เป็น Use custom settings for history

?

4.แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Clear history when Firefox closes ต่อมาคลิกที่ Settings

?

5.มาที่หน้าต่าง Settings for desired options ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการล้างประวัติ ในตัวอย่างรายการของ DownThemAll! history & queue ซึ่งเป็น Add-on ในการช่วยดาวน์โหลด ถ้าเราต้องการล้างประวัติ ก็ให้คลิกทำเครื่องหมายที่รายการนี้ด้วย

?

6.เสร็จแล้วคลิก OK และ OK อีกครั้ง ต่อไปนี้ Firefox ก็จะทำการล้างประวัติการใช้งานทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม
© Copyright - Notebookspec.com All Rights