Home » 1. Notebook News

ตลาดเครื่อง PC ใน UK ตกประมาณ 15% ในไตรมาสที่ 2

25 Aug 11 - By l

.

uk_flag-RESIZE-800-450-fitผลการสำรวจล่าสุดจาก Gartner กับตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ใน UK และประเทศทางยุโรปตะวันตก ได้ผลออกมาว่าตลาดนั้นตกลง ตลาด UK ตกลงไปกว่า 15% เลย แต่ก็ยังดีกว่าตลาดรวมของประเทศแถบยุโรปตะวันตกเล็กน้อย ที่ตกลงไปกว่า 18.9% ในไตรมาสเดียวกันuser1

สาเหตุของการที่ตลาดตกลงขนาดนี้นั้นก็ไม่สามารถระบุลงไปได้แน่ชัดเป็นอย่างๆไป แต่ที่แน่ๆก็เชื่อว่ามีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป ที่กำลังเป็นปัญหาในหลายๆประเทศอยู่ในตอนนี้ และอีกหนึ่งสาเหตุก็เป็นเรื่องของความนิยมในเครื่องแท็บเล็ต ที่นับวันผู้คนต่างก็ให้ความสนใจมากขึ้นๆ เครื่องแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆจากหลากหลายผู้ผลิตก็ทยอยกันออกมามากขึ้นๆ นั่นก็เป็นเครื่องบ่งชี้เช่นเดียวกันว่าผู้คนเริ่มหันไปซื้อเครื่องแท็บเล็ตมาใช้แทนเครื่อง PC กันแล้ว

ที่มา: notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights