Home » Tip & Trick

ดูขนาดของ Temporary Folders ได้แค่คลิกเดียว (Windows 7)

2 Jan 11 - By l

สำหรับคุณๆ ที่ใช้ Windows คงต้องเคยได้ยินคำว่า? Temp. File หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Temporary Fire แล้วเจ้า Temp. File คืออะไร Temp. File ก็คือไฟล์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณ ติดตั้งโปรแกรม ใช้โปรแกรมต่างๆ แล้ว เมื่อใช้โปรแกรมแล้ว ปกติก็จะลบตัวเอง แต่บางครั้ง เจ้าพวกนี้ก็ไม่ย่อมลบออกปล่อยให้เป็นไฟล์ขยะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ยิ่งพวกโปรแกรมเบาว์เซอร์ที่คุณๆ เล่นอินเตอร์เน็ต พวกนี้จะไม่ลบตัวเอง (ต้องตั้งค่าในโปรแกรมให้ลบ) จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้โปรแกรมใช้ในครั้งต่อไปที่เรียกว่า Cache File? ไฟล์พวกนี้เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ควรลบออกจากระบบเสียบางเพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น ?คราวนี้บางท่านอาจถามว่าแล้วจะรู้ขนาดมันได้ไหนเพื่อตัดสินใจในการลบไฟล์พวกนี้ จะกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ไม่ได้ เพราะแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน

วันนี้ผมมาเสนอแนะวิธีไม่ยากเกินไปสำหรับคุณๆ? ที่จะรู้ขนาดของ Temp. File นั้นคือเขียน ?Script Batch File ขึ้นมาเรียกขนาดของ Temp. File มาดู

ก่อนอื่นมาให้ความรู้เข้าใจจุดเป้าหมายของเราสักเล็กน้อยว่าอยู่ที่ใดบางใน Windows

Temporary Folder

โฟลเดอร์นี้ปกติจะอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp? จะใช้เป็นที่เก็บไฟล์ชั่วคราวของโปรแกรมเกือบทุกโปรแกรม

Internet Explorer 8 Cache

โฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\Local Settings\Temporary Internet Files\? ตัว Cache File เป็นไฟล์ที่ช่วยให้ IE8 แสดงผลเว็บได้เร็วขึ้น แต่ถ้ามีมากๆ ก็ทำให้ Windows ทำงานช้าได้

Internet Explorer 8 Cookies

Cookies File ของ IE8 จะเก็บอยู่ที่ ?C:\Users\<username>\Local Settings\Temporary Internet Files?

Profile

เป็นที่เก็บข้อมมูลช่วยตัวของคุณจะอยู่ที่ ??C:\Users\<username>\?

Firefox Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์ยอดฮิตอันดับต้นๆ จะเก็บ Cache File ไว้ที่?C:\Users\<username>\AppData\Local\Mozilla\FireFox\Profiles\?

Chrome Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์น้องใหม่ไฟแรงจะเก็บ Cache File ไว้ที่ ?C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\?

Opera Cache

อินเตอร์เน็ตเบาว์เซอร์ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็วจะเก็บ Cache File ไว้ที่

?C:\Users\<username\AppData\Local\Opera\Opera\cache\?

เมื่อรู้จุดหมายที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการรู้ขนาดโดยรวม มาเขียน Script File

1.ให้เปิด Notepad ขึ้นมา แล้วก็อปปี้ Script ?ด้านล่างนี้ไปปะที่ Notepad

@echo off

echo Temp Folder

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s %temp% | find ?File?” ?) do set last=%%a

echo %last%


echo IE 8 Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo IE 8 Cookies

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%appdata%\Microsoft\Windows\Cookies? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Profile

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%userprofile%? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Chrome Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Firefox Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Mozilla\FireFox\Profiles\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%


echo Opera Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Opera\Opera\cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%

pause

2.ให้เซฟเป็นไฟล์ตระกูล .bat ในที่นี่ให้ชื่อว่า Show_temp_info.bat

เสร็จมาทดลองดู ให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ที่สร้างมา Batch File จะทำงานสักครู่? ก็จะแสดงขนาดของ Temporary Folder มาให้ดู คราวนี้คุณก็รู้ขนาดของ Temp. File แล้ว ก็พิจารณาได้แล้วว่าสมควรจะลบออกหรือไม่? วิธีลบก็จะเขาไปตามตำแหน่งที่ กล่าวไว้ไว้ข้างต้นแล้วทำการลบ หรือจะใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานด้านนี้ก็ได้ ?แล้วแต่ความต้องการแต่ละคน

หมายเหตุ: ใน Script ผมได้ใส่ตำแหน่งที่เก็บของเบาว์เซอร์ตามที่เครื่องผมมี แต่ถ้าคุณผู้อ่านไม่ได้ใช้เบาว์เซอร์แบบผมจะเอารายละเอียดใน Script ออกก็ได้ ?ตัวอย่าง เช่นเอา Opera ออก ก็ให้ตัดประโยคตามนี้ออกจาก Script

echo Opera Cache

For /F ?tokens=*? %%a IN (??dir /s ?%localappdata%\Opera\Opera\cache\? | find ?File?”?) do set last=%%a

echo %last%
© Copyright - Notebookspec.com All Rights