Home » Gaming Notebook

ดีจริงต้องสรรเสริญ :: IDC ชื่นชม AMD Llano และ Intel Sandybridge

11 May 11 - By l

IDC หรือ Internet Data Center คือ องค์กรที่ให้บริการคุ้มครองเก็บรักษาข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แก่ลูกค้าได้ยกนิ้วให้กับ Integrated CPU และ GPU ชิปของ Intel และ AMD โดยในรายงาน IDC วิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของการขาย Processors ในไตรมาศ 3 เพิ่มขึ้นกว่า 5%

nvidia

โดยเจ้า Integrated CPU และ GPU ชิปเข้ามาแทนในตลาดซีพียูธรรมดาถึง 73%? ในปีนี้ Shane Rau กรรมการผู้จัดการของ IDC กล่าวว่า ?Integrated CPU และ GPU ถือว่าเป็นการลดทั้งต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการทำงานและความคุ้มค่าให้กับตัว Processors มากขึ้น? ขณะเดียวกัน Intel Atom ก็ถูกให้ใช้งานลดลงอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้

Intel และ AMD ส่งออก Processor รวมกันในตลาดมีมูลค่ากว่า 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาศที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาศที่ 2 ถึง 12.2 % โดยรวมนั้นยุคนี้ก็อาจจะเป็นยุคสำเร็จของ Integrated CPU และ GPU ชิปก็เป็นไปได้

ที่มา :: fudzilla
© Copyright - Notebookspec.com All Rights