Home » 4. Other News

ญี่ปุ่นนำเสนอแผนที่แบบพื้นผิว ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานสำหรับ 3D Printer ได้

25 Mar 14 - By l

Geospatial Information Authority of Japan (GSI) องค์กรทางด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ของญี่ปุ่น ได้ทำการอัพเดทแผนที่บนเวปไซต์โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ลงบนเครื่องของตนเองได้ และสามารถนำไปรินท์เป็นรูปร่างผ่านเครื่องพิมพ์แบบ 3D ได้ทันที โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงบนเครื่องนั้น หากเป็นแผนที่แบบไม่มีสีจะใช้ไฟล์มาตรฐาน STL ส่วนแผนที่สีแบบ 3D จะเป็นไฟล์มาตรฐาน VRML

3d-printer?

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือแนวคิดเรื่องนี้ข้อมูลแผนที่แบบ 3D เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หากคิดในทางที่ว่าเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ได้แค่เฉพาะงานทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคงจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลแบบ 3D มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพ หากสามารถนำข้อมูลทางด้านกายภาพแบบ 3D มาปรินท์ออกมาคงน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights