Home » 4. Other News

ซวยละตู! กระทรวงแรงงานแชทในเวลางานโดนไล่ออกนะตัวเทอว์

11 Feb 15 - By l

องค์กรนายจ้างและกระทรวงแรงงาน ย้ำ การแชทหรือเล่นอินเทอร์เน็ตในเวลางานมีความผิด และศาลสั่งให้เลิกจ้างได้

facebook on work computer

ตัวแทนของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากศาลฎีกาอนุญาตให้นายจ้าง สามารถไล่ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารด้วยการแชทหรือเล่นอินเทอร์เน็ตในเวลางานออกจากงานได้ทันที และมีลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วกว่า 30 คน

ด้านนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า การแชทหรือเล่นอินเทอร์เน็ต อาจส่งผลกระทบต่องานให้เสียหายได้จริง ขณะที่นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเตือนเรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงานเพื่อแชทหรือเล่นอินเทอร์เน็ตในเวลางาน มีความผิดจริง แต่หากลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน รวมถึงใช้สิทธิร้องต่อศาลแรงงานให้คุ้มครองได้

ที่มา : VoiceTV
© Copyright - Notebookspec.com All Rights