Home » 4. Other News

ชิป Heat-sensitive solar cells พลังงานทางเลือกแบบใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิม

23 Jan 14 - By l

ในอดีต และปัจจุบันเรียกได้ว่ายากจริงๆ ที่จะสร้าง solar cells ที่สามารถทำได้ทั้งกักเก็บพลังงานจากแสง และกักพลังงานความร้อนพร้อมๆ กัน ซึ่ง solar cells ในรูปแบบนี้ ส่วนมากจะมีความสามารถเพียงแค่ดักจับพลังงานพร้อมๆ กันได้เพียงร้อยละหนึ่งของพลังงานที่ solar cell ได้รับ

 

 

ชิป Heat-sensitive solar cells พลังงานทางเลือกแบบใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิม

แต่อย่างไรก็ดีในตอนนี้ได้มีนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ได้วิจัยชิปเซ็นเซอร์ Heat-sensitive ตันแบบ ที่ใช้ carbon nanotubes เป็นวัสดุในการพัฒนา โดยมีคุณสมบัติที่ภายในจะเป็นผลึกคริสตัล ที่เมื่อได้รับร้อนเพียงน้อยนิดก็จะแปล่งแสงออกมาได้อย่างเจิดจ้า ให้ solar cell สามารถเก็บรวมรวมพลังงานได้ดีกว่าจากแหล่งแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว โดยให้พลังงานเพิ่มมากขึ้น 3.2% จากเดิม และเชื่อว่าถ้าพัฒนาต่อเนื่องจะสามารถเพิ่มพลังงานได้ถึง 20% ได้ไม่ยากเลย แต่อย่างไรก็ดีในขณะนี้เจ้าเทคโนโลยีเก็บพลังงาน solar cell ก็ยังไม่พร้อมมากนัก และในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาตัวเก็บพลังงานจาก Solar Cell ให้ดีขึ้นก็จะช่วยให้ solar cell ทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมาก และเราอาจจะเห็น solar cell มีใช้กันทุกบ้านก็ได้ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมได้จาก MIT

 

?

ที่มา :engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights