Home » 6. Mac Corner

จีนเผย! จะนำผลิตภัณฑ์จาก Apple ทุกชิ้นออกจากรายชื่อการสั่งซื้อสำหรับรัฐบาล

13 Aug 14 - By l

ผลิตภัณฑ์จาก Apple กว่า 10 รายการเช่น?iPad, iPad mini, MacBook Air และ?MacBook Pro ได้ถูกถอดออกจากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งบหลวงซื้อได้ของประเทศจีนครับ ซึ่งทางรัฐบาลจีนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และกระทรวงการคลังของจีนได้ให้เหตุผลว่าการถอดผลิตภัณฑ์ของ Apple กว่า 10 รายการออกจายรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งบหลวงซื้อได้นี้เนื่องมาจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานไม่ได้แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนครับว่ารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดออกไปนั้นมีเหตุผลทางด้านความปลอดภัยอย่างไรจึงถูกถอดออกเนื่องจากว่าเป็นความลับของทางรัฐบาลครับ

ถึงแม้จะถูกถอดออกไปแต่ก็ยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะซื้อได้ครับแต่ทว่างบประมาณที่เหลือที่สามารถให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้นั้นอยู่ที่?1.2 million yuan ($195,000 หรือประมาณ 6,435,000 บาท) เท่านั้น ไม่เพียงแต่ Apple เท่านั้นครับ ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยนี้ทางหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของประเทศจีนยังได้ยื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลพิจารณายกเลิกการซื้อโปรแกรม Antivirus จากทาง?Symantec Corp. (SYMC) และ?Kaspersky Lab ในขณะที่โปรแกรมจากทาง Microsoft Corp. (MSFT) ได้ถูกรัฐบาลสั่งงดซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการให้บริษัทต่างประเทศมีรายได้จากประเทศจีนมากจนเกินไปก็เป็นได้ครับ

ที่มา :?bloomberg
© Copyright - Notebookspec.com All Rights