Home » lenovo news

จีนตีญี่ปุ่นเรียบร้อย Lenovo กินเรียบ NEC

25 Jan 11 - By l

ยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Lenovo ตอนนี้เข้าซื้อกิจการของทาง NEC ในส่วนของพีซีแล้ว

ทาง NEC เองมีส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของพีซีประมาณ 18% ในประเทศ ส่วนต่างประเทศไม่ต้องพูดถึง ไม่มีเลย ตอนนี้ NEC เลยต้องการตัวช่วยในการแข่งขันมากขึ้น ทาง Lenovo ก็เลยเข้ามาจัดการซะ ตอนนี้มีรายงานจากทาง Reuters แล้วว่าทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ในช่วงส่งผ่านระยะสุดท้าย สำหรับทาง NEC เองก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหน เพราะเรื่องของเครื่องพีซีนับว่าเป็นส่วนเล็กๆ สำหรับทางบริษัท ไม่ต้องห่วงว่า Lenovo จะซื้อทั้งหมดหรอก

ที่มา : Akihabara News
© Copyright - Notebookspec.com All Rights