Home » Tip & Trick

จัดการ Taskbar ขยายพื้นที่หน้าจอให้มากสุด

23 Aug 13 - By l

ในการใช้งานโน้ตบุ๊กหรือพีซีในปัจจุบัน เรื่องของหน้าจอแสดงผล กลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ยิ่งเป็นคนที่ต้องอาศัยพื้นที่สำหรับการแสดงผลมากเป็นพิเศษ ก็มักจะให้ความสำคัญกับพื้นที่การแสดงผลมากทีเดียว อย่างไรก็ดีบางครั้งฟังก์ชันบางอย่างหรือฟีเจอร์บางตัว ก็อาจจะเบียดบังพื้นที่การแสดงผลไปบ้าง บางคนที่ซีเรียสก็อาจจะหาวิธีในการจัดการสิ่งเหล่านั้น ซึ่งวันนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้พื้นที่ใช้งานขึ้นมา แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้น นั่นคือการจัดการกับ Taskbar ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

?
1
เริ่มต้นด้วยการเรียก Taskbar Properties ขึ้นมาเสียก่อน ด้วยการเมาส์ขวาที่ Taskbar จากนั้นเลือกที่ Properties
?
?

?
2
เมื่อเข้าสู่หน้า Properties ให้คลิกไปที่แท็บ Taskbar
?
?

?
3
ให้ใส่เครื่องหมายที่ Auto Hide the taskbar เพื่อไม่ให้ขึ้นมาใช้พื้นที่ของแอพพลิเคชันและเลือกที่ Use Small taskbar buttons ด้วยการลดขนาดของไอคอนบน Taskbar ลงให้เล็กที่สุด
?
?

เท่านี้เราก็จะได้พื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แม้ว่าจะไม่ได้มากมาย แต่ก็ช่วยให้การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันหลายตัวได้สะดวกขึ้น
© Copyright - Notebookspec.com All Rights