Home » 6. Mac Corner

จัดการ ปรับเปลี่ยน รูปภาพ แก้ไขให้เหมาะสมบน iPad

13 Jun 14 - By l

นอกจากการรีวิวหรือเปิดดูรูปภาพต่างๆ บน iPad ที่อยู่ใน Photos ได้แล้ว เรายังสามารถปรับขยาย เลื่อนไปมา เพื่อดูรายละเอียดของภาพได้ง่ายๆ ด้วยการใช้สองนิ้วแตะและเลื่อนไปมาบนภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย เลื่อน ซูมเข้า-ออกหรือหมุนภาพตามต้องการก็ได้เช่นกัน

ipad-adjust-photos-1

1
หมุนแสดงภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน ด้วยการหมุนตัว iPad ภาพที่ได้จะปรับให้อัตโนมัติ

ipad-adjust-photos-2

2
เลื่อนดูในส่วนอื่นๆ ของภาพ เพียงแตะนิ้วไปที่ภาพค้างเอาไว้ แล้วเลื่อนไปยังจุดต่างๆ ตามต้องการ

ipad-adjust-photos-3

3
เลื่อนไปดูยังภาพอื่นๆ แตะนิ้วไว้ที่ภาพ จากนั้นปัดไปทางซ้ายหรือขวา

ipad-adjust-photos-4

4
ซูมและย่อหรือขยายภาพ ให้แตะ 2 ครั้งเร็วๆ บนภาพหรือใช้สองนิ้วแตะไปที่ภาพ จากนั้นกางนิ้วหรือหุบนิ้ว

ipad-adjust-photos-5

5
ขยายเพื่อดูภาพตัวอย่างในกลุ่ม ใช้สองนิ้วแตะไว้ที่ภาพ แล้วกางนิ้วออก เพื่อขยายและดึงภาพออกมารีวิว© Copyright - Notebookspec.com All Rights