Home » Tip & Trick

จะทำอย่างไรเมื่อ Switch Account บน Windows 8 ไม่ได้

23 Feb 15 - By l

Windows 8 ใช้วิธีในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ลงทะเบียนอีเมล์แอคเคาต์ พวกเราทุกคนต่างก็ทราบว่า ในบางกรณีเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เมล์ไมโครซอฟท์แทนเมล์พื้นฐานเดิมที่เคยใช้ ซึ่งในกรณีที่ใช้อีเมล์เดิมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ติดตั้ง Windows ไปนั้น เราจะสามารถสลับไปยังบัญชี Microsoft ได้ด้วยการ Settings app และเขื่อมต่อเข้ากับระบบด้วยอีเมล์ Microsoft Account นั่นเอง

Can not Switch Account Windows _1

แต่การใช้บัญชีอีเมล์ Microsoft นั้น มีข้อดีค่อนข้างมาก เช่น สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแอพที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งจาก Store นั้นสามารถซิงก์ไฟล์และแอพ ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน แต่หากเกิดความผิดพลาดในบางกรณีจนทำให้ไม่สามารถซิงก์หรือเข้าไม่ถึง Service บางส่วน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ไม่สามารถสลับไปยัง Microsoft Account ได้ ก็ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน

 

1
ขั้นแรกให้เรียกหน้าต่าง Run ขึ้นมา ด้วยการกดที่ปุ่ม Windows + R และพิมพ์ services.msc ในช่องว่าง แล้วกด Enter
Can not Switch Account Windows _2
2
ในช่อง Services ด้านข้าง ให้เลื่อนสกอลล์เมาส์ลงไปที่ Microsoft Account Sign-in Assistant service ให้ดูที่ Status ด้านหน้าหัวข้อ จะสังเกตว่า Services ดังกล่าวจะยังไม่ได้ Running ให้ดับเบิลคลิกในช่องนี้
Can not Switch Account Windows _3
3
ในหน้าต่างของ Properties นี้ ในส่วนของ Microsoft Account Sign-in Assistant service เลือกที่แท็ป General จากนั้นตั้งค่าที่ Startup type ให้เป็น Automatic หรือ Manual ถ้าสถานะของระบบดังกล่าวอยู่ในสถานะ Stopped ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นคลิกที่ Apply แล้วเลือก Ok

ถึงในส่วนนี้ให้ปิดหน้าต่าง Services นี้ แล้วทำการรีบูตระบบหนึ่งครั้ง เพื่อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากยังใช้งานไม่ได้ ก็ต้องอาศัยการแก้ไขในส่วนที่สองต่อไป

ที่มา : kapilarya© Copyright - Notebookspec.com All Rights