Home » 6. Mac Corner

จอแสดงผล iPhone ไม่ปรับความสว่างอัตโนมัติ

19 Nov 14 - By l

การทำงานของความสว่างหน้าจอ iPhone เกิดขึ้นจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับแสงภายนอก ซึ่งจะทำให้จอแสดงผลสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้ iPhone ในบริเวณที่มีสภาวะแสงมากๆ และการหรี่แสงจอแสดงผลในบริเวณที่มีแสงน้อย แต่บางครั้งผู้ใช้งานอาจพบกับอาการที่หน้าจอ iPhone ไม่สามารถปรับแสงให้อัตโนมัติ ซึ่งอาจเกิดจากเซ็นเซอร์หรือระบบทำงานผิดปกติ จนทำให้ไม่สามารถปรับแสงให้ทันที อันทำให้การมองจอภาพไม่ชัดเจน การแก้ไขอาจจะต้องมองไปที่ตัวเซ็นเซอร์ ว่ามีการทำงานตามปกติหรือไม่ โดยขั้นต้นให้ทำการทดสอบตัวเซ็นเซอร์นี้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

1-iphone-6

1
ในกรณีที่ iPhone ยังอยู่ในเคสหรือใส่เคสเอาไว้ ให้ลองถอดเคสออกจากเครื่อง iPhone เสียก่อน เพื่อตรวจสอบดูว่ามีส่วนใดที่บดบังการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่หรือไม่

iPhone 6 Plus Review 083

2
แต่ถ้าหากมีการติดฟิล์มกันรอยอยู่บนจอแสดงผล ให้แกะฟิลม์นั้นออกมาเสียก่อน เพราะฟิลม์ที่ใช้อาจมีปัญหาและส่งผลในการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ด้วย

iphone-water-3

3
ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีการตั้งค่าความสว่างอัตโนมัติ (การตั้งค่า > ความสว่างและวอลล์เปเปอร์) เปิดอยู่หรือไม่ และมีตั้งระดับความสว่างไว้ใกล้ที่ตรงกลางของสไลด์บาร์หรือไม่

functional-4-7-inch-iphone-6-hands-on-review

4
ให้กดปุ่ม Home เพื่อกลับไปที่หน้าจอ Home ปกติ จากนั้นให้กดปุ่ม Power เพื่อทำการล็อก iPhone ก่อน

iphone-water-2

5
เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่าง ให้ปิดหน้าจอบางส่วนของ iPhone เพื่อทำการกันแสงไว้ จากนั้นกดปุ่ม Power หรือกดที่ปุ่ม Home เพื่อเปิดให้โทรศัพท์ทำงาน เลื่อนที่สไลด์บาร์ เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

Clone-iPhone-6-01

6
ให้สังเกตความสว่างของหน้าจอและไอคอนของแอพพลิเคชัน ซึ่งควรจะมีแสงที่หรี่น้อยลง

lead-iphone6

7
จากนั้นให้เปิดด้านบนของหน้าจอที่ถูกปิดเอาไว้ จากนั้นหน้าจอก็ควรจะสว่างขึ้น หากมีการทำงานได้ตามปกติ

เป็นรูปแบบการแก้ไขจอแสดงผล iPhone ไม่ปรับความสว่างอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เองแบบง่ายๆ แต่หากตรวจเช็คตามขั้นตอนแล้ว ยังไม่มีการปรับความสว่างให้ตามปกติ อาจจะต้องส่งศูนย์เพื่อแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights