Home » 4. Other News

จริงดิ! ไทยมีความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ 2 ของอาเซียน ส่วนอันดับที่ 1 คือ สิงคโปร์

16 Aug 14 - By l

หนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่ อินไควเรอร์รายงานผลสำรวจเวลาในการต่ออินเตอร์เน็ต ประเทศต่างๆ ในเอเชียพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศฟิลิปปินส์ช้าที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน สร้างผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศฟิลิปปินส์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างธุรกิจเอาต์ซอร์ซซิ่งงานบริการและสำนักงานซึ่งเป็นธุรกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้เปรียบเนื่องจากประชาชนมีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าประเทศอื่นๆ

smm_thailand_bangkok_startup_12

 

สิงคโปร์รั้งอันดับหนึ่งในอาเซียน ไทยตามที่สอง

บริษัท อู๊กลาฯ (Ookla) ที่ทำการทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรายงานว่าประเทศที่อินเตอร์เน็ตเร็วสุดของกลุ่มประเทศชั้นนำของอาเซียนคือสิงคโปร์อยู่ที่ 8.4 เมกะบิตต์ต่อวินาที ตามด้วยประเทศไทยที่ 5.2 เมกะบิตต์ต่อวินาที อันดับ 3 คือมาเลเซีย 3.5 เมกะบิตต์ต่อวินาที อันดับ 4 คืออินโดนีเซียที่ 2.4 เมกะบิตต์ต่อวินาที ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามใกล้เคียงกันอยู่ที่ 2.1 และ 2 เมกะบิตต์ต่อวินาที แต่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศฟิลิปปินส์กระจุกตัวมากทำให้เฉลี่ยแล้วช้าสุดทำให้มีราคาแพงที่สุด

 

20130207115027

 

ปัญหาที่เน็ตช้า เป็นสิ่งที่รบกวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์มาโดยตลอดโดยในเดือนกันยายนปี 2553 ประธานาธิบดีอาควีโน ได้สั่งให้ประธานคณะกรรมาธิการไอซีทีเร่งให้บริษัทที่ให้บริการไอซีทียกระดับเทคโนโลยีไอซีทีของประเทศ และ 10 เดือนต่อมาได้ออกประกาศประธานาธิบดีเพื่อตั้งสำนักงานไอซีที ขึ้นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำแผนยุทธศาสตร์ฟิลิปปินส์ดิจิตอล 5 ปีซึ่งจะเป็นโรดแมปในการพัฒนาไอซีทีของประเทศให้มีประสิทธิภาพเทียบชั้นประเทศชั้นนำอื่นๆ ในอาเซียน

 

ที่มา : Manager
© Copyright - Notebookspec.com All Rights