Home » 4. Other News

งานวิจัยล่าสุดเผยการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้เกิดอาการตึงของข้อต่อและกล้ามเนื้อ

25 Mar 15 - By l

นักวิจัยใน Saarland University จาก Saarbrucken ได้ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับผลของการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกับความตึงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราๆ ท่านๆ ครับ โดยการวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อจะดูผลของความตึงเครียดที่เกิดจากการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างเป็นประจำของมนุษย์ต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ ด้วยกรรมวิธีในการตรวจสอบความตึงเครียดของร่างกายด้วยการใช้แสงไฟในการดูจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของร่างกายแล้วทำการเก็บข้อมูลการยืดขยายของร่างกายในรูปแบบของ 3 มิติเพื่อนำมาประมวลผลครับ

cebitsimulat 02 600

เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่จะเอามาประมวลผลดังกล่าวไปในข้างต้นนักวิจัยได้ทำการออกแบบชุดสูทเฉพาะ(ดังรูป) สำหรับทำการเก็บข้อมูลในลักษณะ 3 มิติ และได้มีการใช้งานการจำลองทางชีวเคมี(ผ่านทางคอมพิวเตอร์) เพื่อที่จะติดตามและประมวลผลข้อมูลในการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูลนั้นทางนักวิจัยได้เก็บข้อมูลการยืดขยายของข้อต่อในหลายๆ พารามิเตอร์(ตามมุมของการออกท่าทางที่แตกต่างกัน) เพื่อดูลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ โดยในการทดลองนี้ทางนักวิจัยต้องการหาผลลัพธ์ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับข้อต่อและกล้ามเนื้อของมนุษย์เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับ

cebitsimulat 01 600

นักศึกษาในระดับ PhD(ปริญญาเอก) นาม Myroslav Bachynski ได้ออกมาเปิดเผยว่าโมเดลที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะช่วยเผยให้เห็นว่าส่วนใดของร่างกายบ้างที่ต้องมีการทำงานหนักๆ (จนทำให้เกิดความตึงเครียด) เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น(ซึ่งในที่นี้ก็คือท่าทางที่มนุษย์ทำในการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) โดยเขาพบว่ากล้ามเนื้อแขนส่วนบนหรือข้อศอกนั้นอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอย่างหนักเมื่อมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับ

นอกไปจากนั้นข้อมูลของทางนักวิจัยยังทำให้พวกเขาเชื่ออีกด้วยครับว่าการกวาดนิ้วมือจาก ซ้ายไปขวา และ บนลงล่าง บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นก่อให้เกิดความตึงเครียดกับข้อต่อและกล้ามเนื้อน้อยกว่าการเคลื่อนไหวในทิศตรงข้ามดังกล่าว(หรือจาก ขวาไปซ้าย และ ล่างขึ้นบน) ผลของการวิจัยนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของเรื่องทางด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้ทางนักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รู้อีกครับว่าควรที่จะออกแบบการใช้งานการกวาดมือในลักษณะอย่างไรเพื่อให้เกิดความตึงเครียดกับข้อต่อและกล้ามเนื้อของผู้ใช้งานน้อยที่สุด

หมายเหตุ – อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบต่อเนื่องนั้นไม่ว่าจะอยู่ในท่าทางแบบใดก็ยังก็ให้เกิดความตึงเครียดกับข้อต่อและกล้ามเนื้อของร่างกายอยู่ดีครับ ดังนั้นแล้วขอแนะนำให้ทุกท่านใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างพอเหมาะแล้วคอยพักเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดโรคทางด้านกล้ามเนื้อและข้อต่อขึ้นมาจะดีกว่าครับ

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights