Home » 4. Other News

คีย์บอร์ดหน้าตาแบบใหม่ลักษณะเป็นรูปผีเสื้อที่มีคุณสมบัติใช้งานทดแทนเมาส์ได้

14 Sep 14 - By l

เราได้เห็นคีย์บอร์ดวางขายอยู่ตามร้านทั่วไปกันอย่างมากมายครับ ทว่าคีย์บอร์ดที่วางขายอยู่ตามร้านต่างๆ นั้นก็มีรูปร่างไม่ได้แตกต่างกันไปมากเท่าไรนัก หรือว่าคีย์บอร์ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว? ยังครับ เพราะได้มีนักพัฒนานาม?Jesse Vincent ผู้ลุ่มหลงในคีย์บอร์ดได้ทำการออกแบบคีย์บอร์ดในลักษณะใหม่ออพมาครับ โดยคีย์บอร์ดนี้นั้นมีชื่อว่า Keyboardio(ซึ่งถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกผ่านทาง TechCrunch) คีย์บอร์ดตัวนี้นั้นมาในรูปแบบดีไซน์เหมือนกับผีเสื้อครับ โดยคีย์บอร์ดนี้ได้ออกแบบมาโดยให้ความสำคัญกับนิ้วหัวแม่มือเป็นหลักครับ Vicent ได้ดีไซน์โดยนำเอาปุ่มกดนอกเหนือจากปุ่มอักษรเช่น?ctrl, delete, shift และ?alt ไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการกดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือแทนครับ โดยปุ่มเหล่านี้จะอยู่ทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของคีย์บอร์ด

นอกจากนั้นยังมีปุ่มใหม่ที่เรียกว่าปุ่ม function อยู่ทางด้านล่างครับ โดยปุ่มนี้นั้นสามารถที่จะทำการโปรแกรมให้เป็นปุ่มที่ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ Vincent ได้แสดงตัวอย่างของการโปรแกรมปุ่ม function นี้โดยการกำหนดให้ปุ่ม WASD ใช้งานเคลื่อนที่เคอร์เซอร์เมาส์แทนการใช้เมาส์ครับ และใช้ปุ่มอื่นในการกำหนดให้เคอร์เซอร์เมาส์ทำการ jump ไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอตามที่ได้กำหนดไว้ ด้วยการใช้งานในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยกมือออกมาเพื่อทำการจับเมาส์บังคับเคอร์เซอร์เมาส์อีกต่อไปครับ สามารถวางมือบนคีย์บอร์ด์ไว้ได้ตลอดเวลา ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการออกแบบคีย์บอร์ดที่เปลี่ยนแนวไปจากเดิมครับ ส่วนจะมีวางขายหรือไม่ จะมาเมื่อไร และราคาจะเป็นเช่นไรนั้นคงต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ

ที่มา : engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights