Home » 3. Tablet

คสช.สั่งกระทรวงศึกษาธิการทบทวนการจัดซื้อแท็บเล็ต ว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่

30 May 14 - By l

หลายๆ คนคงทราบถึงโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาที่ในส่วนของรัฐบาลชุดที่แล้ววางนโยบายเอาไว้ ซึ่งล่าสุดทาง?รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปทางคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เร่งประเมินความจำเป็นของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรือแท็บเล็ต ปี 2556 และปี 2557 ว่า มีความจำเป็นต่อนักเรียนหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่จำเป็นจะได้นำงบประมาณส่วนนั้น ไปพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป

14007988886623

โดยเฉพาะการจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โซน 4 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 4 มิ.ย.57 ทั้งนี้จะเร่งหารือถึงข้อดีข้อเสียภายในสัปดาห์หน้า และหากพบว่าไม่มีความจำเป็น จะได้ทำการดำเนินการโยกงบประมาณไปใช้เรื่องที่มีความจำเป็นมากกว่า

สำหรับการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2556 ที่ผ่านมานั้น?ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในโซน 1 ป.1 ภาคกลางและภาคใต้, โซน 2 ป.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโซน 3 ม.1 ภาคกลางและภาคใต้ ยกเว้นโซน 4 ม.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ระหว่างประกวดราคาใหม่ ซึ่งจะให้ยื่นซองวันที่ 4 มิ.ย.57 และเข้าสู่กระบวนการประมูลด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ หรือ อี-อ็อกชั่น วันที่ 16 มิ.ย.57

FriOctober2012133817_01

นอกเหนือจากนี้ทางรองหัวหน้า คสช.ยังให้คณะทำงานเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว โดยอาจนำงบประมาณส่วนกลางมาใช้ และให้เร่งนำนโยบายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาขั้นตอนการเรียกเก็บเงินคืน ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการครั้งต่อไป

ที่มา :?thaipbs
© Copyright - Notebookspec.com All Rights